Dump of STRINGTABLE #22 (strings 336..351)

STRINGTABLE #22 (strings 336..351)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
336 "Van de tijdsformaten "song pointer" en SMPTE kan er maar één in gebruik zijn. U kunt ze niet beide tegelijkertijd gebruiken." "The time formats of the "song pointer" and SMPTE are mutually exclusive. You can't use them together."
337 "De opgegeven MIDI poort is al in gebruik. Wacht totdat deze vrij is en probeer dan opnieuw." "The specified MIDI port is already in use. Wait until it is free, and then try again."
338 "Het opgegeven MIDI-apparaat is niet op het systeem geïnstalleerd. Gebruik het onderdeel Hardware in het Configuratiescherm om het te installeren." "The specified MIDI device is not installed on the system. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI device."
339 "De huidige MIDI Mapper setup verwijst naar een MIDI-apparaat dat niet op het systeem aanwezig is." "The current MIDI Mapper setup refers to a MIDI device that is not installed on the system."
340 "Er is een fout opgetreden bij de opgegeven poort." "An error occurred with the specified port."
341 "Alle multimedia timers zijn in gebruik door andere programma's. Sluit één van deze programma's en probeer het dan opnieuw." "All multimedia timers are being used by other applications. Quit one of these applications, and then try again."
342 "Het systeem heeft momenteel geen aangewezen MIDI poort." "The system doesn't have a current MIDI port specified."
343 "Op het systeem zijn geen MIDI apparaten geïnstalleerd. Gebruik het onderdeel Hardware in het Configuratiescherm om een MIDI-apparaat te installeren." "The system has no installed MIDI devices. Use the Drivers option from the Control Panel to install a MIDI driver."
344 empty empty
345 empty empty
346 "Er is geen weergave venster." "There is no display window."
347 "Kon geen venster maken of gebruiken." "Could not create or use window."
348 "Kan het opgegeven bestand niet lezen. Controleer of het bestand nog steeds bestaat. Of controleer de schijf of de verbinding met het netwerk." "Cannot read the specified file. Make sure the file is still present, or check your disk or network connection."
349 "Kan het opgegeven bestand niet schrijven. Controleer of er voldoende schijfruimte is of controleer de verbinding met het netwerk." "Cannot write to the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
350 empty empty
351 empty empty