Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
Compare with English (United States) >>
272 "Er is een probleem met het stuurprogramma van het apparaat. Vraag de fabrikant om een ander stuurprogramma."
273 "De gegeven opdracht heeft een parameter nodig. Vult u deze a.u.b. in."
274 "Het MCI-apparaat dat u gebruikt ondersteund het gegeven commando niet."
275 "Kan het opgegeven bestand niet vinden. Zorg ervoor dat het pad en de bestandsnaam goed zijn."
276 "Het stuurprogramma is niet gereed."
277 "Tijdens het initialiseren van MCI ontstond een probleem. Probeer dit te verhelpen door Windows opnieuw te starten."
278 "Er is een probleem met het stuurprogramma. Het stuurprogramma is afgesloten. Kan geen toegang krijgen tot de fout."
279 "Kan 'all' niet gebruiken als apparaatnaam bij de opgegeven opdracht."
280 "In meer dan één apparaat zijn fouten opgetreden. Geef elke opdracht en apparaat apart op om te achterhalen welke apparaten de fout veroorzaakten."
281 "Kan het apparaat type niet achterhalen uit de gegeven bestandsextensie."
282 "De gegeven parameter is buiten het bereik van het opgegeven opdracht."
283 empty
284 "De gegeven parameters kunnen niet samen gebruikt worden."
285 empty
286 "Kan het opgegeven bestand niet opslaan. Zorg ervoor dat er voldoende schijfruimte is of dat u nog steeds met het netwerk verbonden bent."
287 "Kan het opgegeven apparaat niet vinden. Verzeker u ervan dat het geïnstalleerd is en dat de apparaatnaam correct is opgegeven."