Dump of STRINGTABLE #29 (strings 448..463)

STRINGTABLE #29 (strings 448..463)
Compare with English (United States) >>
448 "Kan benoemd argument niet vinden"
449 "Kan benoemd argument niet vinden"
450 "Onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschappentoewijzing"
451 "Dit object is geen collectie"
452 empty
453 "Kan opgegeven DLL-functie niet vinden"
454 empty
455 empty
456 empty
457 empty
458 "Variabele maakt gebruik van een automatiseringstype dat niet in VBScript wordt ondersteund"
459 empty
460 empty
461 empty
462 "De externe servercomputer bestaat niet of is niet beschikbaar"
463 empty