Dump of STRINGTABLE #26 (strings 400..415)

STRINGTABLE #26 (strings 400..415)
Compare with English (United States) >>
400 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in als %s."
401 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in, zodat u het kan activeren met %s."
402 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in, zodat u het kan activeren met %s. Het zal als een pictogram weergegeven worden."
403 "De inhoud van het klembord in uw document invoegen als %s. De gegevens zijn verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document."
404 "Een afbeelding vanuit het klembord invoegen in uw document. De afbeelding is verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document."
405 "Een verwijzing die wijst naar de locatie van de inhoud van het klembord invoegen. De verwijzing is verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document."
406 "De inhoud van het klembord in uw document toevoegen."
407 "Onbekend type"
408 "Onbekende bron"
409 "het programma die het gecreëerd heeft"
410 empty
411 empty
412 empty
413 empty
414 empty
415 empty