Dump of STRINGTABLE #26 (strings 400..415)

STRINGTABLE #26 (strings 400..415)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
400 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in als %s." "Inserts the contents of the clipboard into your document as %s."
401 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in, zodat u het kan activeren met %s." "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can activate it using %s."
402 "Voegt de inhoud van het klembord in uw document in, zodat u het kan activeren met %s. Het zal als een pictogram weergegeven worden." "Inserts the contents of the clipboard into your document so that you can activate it using %s. It will be displayed as an icon."
403 "De inhoud van het klembord in uw document invoegen als %s. De gegevens zijn verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document." "Inserts the contents of the clipboard into your document as %s. The data is linked to the source file so that changes to the file will be reflected in your document."
404 "Een afbeelding vanuit het klembord invoegen in uw document. De afbeelding is verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document." "Inserts a picture of the clipboard contents into your document. The picture is linked to the source file so that changes to the file will be reflected in your document."
405 "Een verwijzing die wijst naar de locatie van de inhoud van het klembord invoegen. De verwijzing is verbonden met het bestand, zodat wijzigingen in dat bestand worden getoond in uw document." "Inserts a shortcut which points to the location of the clipboard contents. The shortcut is linked to the source file so that changes to the file will be reflected in your document."
406 "De inhoud van het klembord in uw document toevoegen." "Inserts the contents of the clipboard into your document."
407 "Onbekend type" "Unknown Type"
408 "Onbekende bron" "Unknown Source"
409 "het programma die het gecreëerd heeft" "the program which created it"
410 empty empty
411 empty empty
412 empty empty
413 empty empty
414 empty empty
415 empty empty