Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
Compare with English (United States) >>
1152 "Publicatie van in aanmerking komende onderdelen intrekken"
1153 "Publicatie van productonderdelen intrekken"
1154 "Publicatie van productinformatie intrekken"
1155 "Registratie van Class-servers ongedaan maken"
1156 "Registratie van COM+ toepassingen en onderdelen ongedaan maken"
1157 "Registratie van uitbreidingsservers ongedaan maken"
1158 "Registratie van lettertypen ongedaan maken"
1159 "Registratie van MIME-info ongedaan maken"
1160 "Registratie van programma-id's ongedaan maken"
1161 "Registratie van typebibliotheken ongedaan maken"
1162 "Omgevingstekenreeksen bijwerken"
1163 "INI-bestandswaarden schrijven"
1164 "Systeemregisterwaarden schrijven"
1165 empty
1166 empty
1167 empty