Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1152 "Publicatie van in aanmerking komende onderdelen intrekken" "Unpublishing Qualified Components"
1153 "Publicatie van productonderdelen intrekken" "Unpublishing Product Features"
1154 "Publicatie van productinformatie intrekken" "Unpublishing product information"
1155 "Registratie van Class-servers ongedaan maken" "Unregister Class servers"
1156 "Registratie van COM+ toepassingen en onderdelen ongedaan maken" "Unregistering COM+ Applications and Components"
1157 "Registratie van uitbreidingsservers ongedaan maken" "Unregistering extension servers"
1158 "Registratie van lettertypen ongedaan maken" "Unregistering fonts"
1159 "Registratie van MIME-info ongedaan maken" "Unregistering MIME info"
1160 "Registratie van programma-id's ongedaan maken" "Unregistering program identifiers"
1161 "Registratie van typebibliotheken ongedaan maken" "Unregistering type libraries"
1162 "Omgevingstekenreeksen bijwerken" "Updating environment strings"
1163 "INI-bestandswaarden schrijven" "Writing INI files values"
1164 "Systeemregisterwaarden schrijven" "Writing system registry values"
1165 empty empty
1166 empty empty
1167 empty empty