Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "Gebruiker registreren"
1137 "Dubbele bestanden verwijderen"
1138 "Omgevingstekenreeksen bijwerken"
1139 "Toepassingen verwijderen"
1140 "Bestanden verwijderen"
1141 "Mappen verwijderen"
1142 "INI-bestandsvermeldingen verwijderen"
1143 "ODBC-onderdelen verwijderen"
1144 "Systeemregisterwaarden verwijderen"
1145 "Snelkoppelingen verwijderen"
1146 "Naar in aanmerking komende producten zoeken"
1147 "Modules registreren"
1148 "Registratie van modules ongedaan maken"
1149 "ODBC-mappen initialiseren"
1150 "Services opstarten"
1151 "Services stoppen"