Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1120 "Bestanden verplaatsen" "Moving files"
1121 "Assemblyinformatie publiceren" "Publishing assembly information"
1122 "Publicatie van assemblygegevens ongedaan maken" "Unpublishing assembly information"
1123 "Bestanden bijwerken" "Patching files"
1124 "De registratie van onderdelen wordt bijgewerkt" "Updating component registration"
1125 "In aanmerking komende onderdelen publiceren" "Publishing Qualified Components"
1126 "Productfuncties publiceren" "Publishing Product Features"
1127 "Productinformatie publiceren" "Publishing product information"
1128 "Class-servers registreren" "Registering Class servers"
1129 "COM+ toepassingen en onderdelen registreren" "Registering COM+ Applications and Components"
1130 "Uitbreidingsservers registreren" "Registering extension servers"
1131 "Lettertypen registreren" "Registering fonts"
1132 "MIME-informatie registreren" "Registering MIME info"
1133 "Product registreren" "Registering product"
1134 "Programma-id's registreren" "Registering program identifiers"
1135 "Typebibliotheken registreren" "Registering type libraries"