Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1104 "Vereiste ruimte berekenen" "Computing space requirements"
1105 "Vereiste ruimte berekenen" "Computing space requirements"
1106 "Mappen aanmaken" "Creating folders"
1107 "Snelkoppelingen aanmaken" "Creating shortcuts"
1108 "Services verwijderen" "Deleting services"
1109 "Kopieën aanmaken" "Creating duplicate files"
1110 "Vereiste ruimte berekenen" "Computing space requirements"
1111 "Zoeken naar verwante toepassingen" "Searching for related applications"
1112 "Netwerkinstallatiebestanden kopiëren" "Copying network install files"
1113 "Nieuwe bestanden kopiëren" "Copying new files"
1114 "ODBC-onderdelen installeren" "Installing ODBC components"
1115 "Nieuwe services installeren" "Installing new services"
1116 "Systeemcatalogus installeren" "Installing system catalog"
1117 "Installatie controleren" "Validating install"
1118 "Startvoorwaarden controleren" "Evaluating launch conditions"
1119 "Functiestatussen van verwante toepassingen worden gemigreerd" "Migrating feature states from related applications"