Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 "Het opgegeven installatiepakket kon niet worden geopend. Controleer het bestandspad en probeer opnieuw."
5 "pad %s niet gevonden"
6 empty
7 empty
8 empty
9 "plaats disk %s"
10 "Windows Installer %s\n
\n
Gebruik:\n
msiexec commando {vereiste parameter} [optionele parameter]\n
\n
Installeer een product:\n
\t/i {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/package {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/a pakket [eigenschap]\n
Herstel een installatie:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {pakket|productcode}\n
Verwijder een product:\n
\t/uninstall {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/x {pakket|productcode} [eigenschap]\n
Adverteer een product:\n
\t/j[u|m] pakket [/t transform] [/g languageid]\n
Pas een patch toe:\n
\t/p patchpakket [eigenschap]\n
\t/p patchpakket /a pakket [eigenschap]\n
Log en UI Modifiers voor de bovenstaande commando's:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logbestand\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Registreer de MSI service:\n
\t/y\n
Registratie van de MSI service ongedaan maken:\n
\t/z\n
Laat dit helpvenster zien:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "voer de map in die %s bevat"
12 "installatiebron voor het onderdeel ontbreekt"
13 "netwerkschijf voor het onderdeel ontbreekt"
14 "onderdeel van:"
15 "kies de map die %s bevat"