Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
0 empty empty
1 empty empty
2 empty empty
3 empty empty
4 "Het opgegeven installatiepakket kon niet worden geopend. Controleer het bestandspad en probeer opnieuw." "The specified installation package could not be opened. Please check the file path and try again."
5 "pad %s niet gevonden" "path %s not found"
6 empty empty
7 empty empty
8 empty empty
9 "plaats disk %s" "insert disk %s"
10 "Windows Installer %s\n
\n
Gebruik:\n
msiexec commando {vereiste parameter} [optionele parameter]\n
\n
Installeer een product:\n
\t/i {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/package {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/a pakket [eigenschap]\n
Herstel een installatie:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {pakket|productcode}\n
Verwijder een product:\n
\t/uninstall {pakket|productcode} [eigenschap]\n
\t/x {pakket|productcode} [eigenschap]\n
Adverteer een product:\n
\t/j[u|m] pakket [/t transform] [/g languageid]\n
Pas een patch toe:\n
\t/p patchpakket [eigenschap]\n
\t/p patchpakket /a pakket [eigenschap]\n
Log en UI Modifiers voor de bovenstaande commando's:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logbestand\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Registreer de MSI service:\n
\t/y\n
Registratie van de MSI service ongedaan maken:\n
\t/z\n
Laat dit helpvenster zien:\n
\t/help\n
\t/?\n"
"Windows Installer %s\n
\n
Usage:\n
msiexec command {required parameter} [optional parameter]\n
\n
Install a product:\n
\t/i {package|product_code} [property]\n
\t/package {package|product_code} [property]\n
\t/a package [property]\n
Repair an installation:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|product_code}\n
Uninstall a product:\n
\t/uninstall {package|product_code} [property]\n
\t/x {package|product_code} [property]\n
Advertise a product:\n
\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n
Apply a patch:\n
\t/p patch_package [property]\n
\t/p patch_package /a package [property]\n
Log and user interface modifiers for the above commands:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] log_file\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Register the MSI Service:\n
\t/y\n
Unregister the MSI Service:\n
\t/z\n
Display this help:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "voer de map in die %s bevat" "enter which folder contains %s"
12 "installatiebron voor het onderdeel ontbreekt" "install source for feature missing"
13 "netwerkschijf voor het onderdeel ontbreekt" "network drive for feature missing"
14 "onderdeel van:" "feature from:"
15 "kies de map die %s bevat" "choose which folder contains %s"