Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
id Dutch (Neutral) English (United States)
0 "Succes.\n" "Success.\n"
1 "Ongeldige functie.\n" "Invalid function.\n"
2 "Bestand niet gevonden.\n" "File not found.\n"
3 "Locatie niet gevonden.\n" "Path not found.\n"
4 "Te veel open bestanden.\n" "Too many open files.\n"
5 "Toegang geweigerd.\n" "Access denied.\n"
6 "Ongeldige handle.\n" "Invalid handle.\n"
7 "Geheugenprobleem.\n" "Memory trashed.\n"
8 "Onvoldoende geheugen.\n" "Not enough memory.\n"
9 "Ongeldig blok.\n" "Invalid block.\n"
10 "Slechte systeemomgeving.\n" "Bad environment.\n"
11 "Slecht formaat.\n" "Bad format.\n"
12 "Ongeldige toegang.\n" "Invalid access.\n"
13 "Ongeldige data.\n" "Invalid data.\n"
14 "Geen geheugen meer beschikbaar.\n" "Out of memory.\n"
15 "Verkeerde schijf.\n" "Invalid drive.\n"
16 "De huidige map kan niet verwijderd worden.\n" "Can't delete current directory.\n"
17 "Niet hetzelfde apparaat.\n" "Not same device.\n"
18 "Geen bestanden meer.\n" "No more files.\n"
19 "Schrijf-beveiligd.\n" "Write protected.\n"
20 "Slechte unit.\n" "Bad unit.\n"
21 "Niet gereed.\n" "Not ready.\n"
22 "Verkeerd commando.\n" "Bad command.\n"
23 "CRC fout.\n" "CRC error.\n"
24 "Verkeerde lengte.\n" "Bad length.\n"
25 "Zoekfout.\n" "Seek error.\n"
26 "Geen DOS diskette.\n" "Not DOS disk.\n"
27 "Sector niet gevonden.\n" "Sector not found.\n"
28 "Papier is op.\n" "Out of paper.\n"
29 "Schrijffout.\n" "Write fault.\n"
30 "Leesfout.\n" "Read fault.\n"
31 "Algemene fout.\n" "General failure.\n"
32 "Delingsfout.\n" "Sharing violation.\n"
33 "Vergrendelingsfout.\n" "Lock violation.\n"
34 "Verkeerde schijf.\n" "Wrong disk.\n"
35 "Delingsbuffer overschreden.\n" "Sharing buffer exceeded.\n"
36 "Einde van bestand.\n" "End of file.\n"
37 "Schijf vol.\n" "Disk full.\n"
38 "Verzoek niet ondersteund.\n" "Request not supported.\n"
39 "Machine op afstand luistert niet.\n" "Remote machine not listening.\n"
40 "Dubbele netwerknaam.\n" "Duplicate network name.\n"
41 "Slecht netwerkpad.\n" "Bad network path.\n"
42 "Netwerk bezig.\n" "Network busy.\n"
43 "Apparaat bestaat niet.\n" "Device does not exist.\n"
44 "Te veel commando's.\n" "Too many commands.\n"
45 "Adapter hardware fout.\n" "Adapter hardware error.\n"
46 "Verkeerd netwerkantwoord.\n" "Bad network response.\n"
47 "Onverwachte netwerk fout.\n" "Unexpected network error.\n"
48 "Slechte adapter op afstand.\n" "Bad remote adapter.\n"
49 "Printerwachtrij vol.\n" "Print queue full.\n"
50 "Geen spool ruimte.\n" "No spool space.\n"
51 "Printopdracht geannuleerd.\n" "Print canceled.\n"
52 "Netwerknaam verwijderd.\n" "Network name deleted.\n"
53 "Netwerktoegang geweigerd.\n" "Network access denied.\n"
54 "Slecht devicetype.\n" "Bad device type.\n"
55 "Slechte netwerknaam.\n" "Bad network name.\n"
56 "Te veel netwerknamen.\n" "Too many network names.\n"
57 "Te veel netwerksessies.\n" "Too many network sessions.\n"
58 "Delen gepauzeerd.\n" "Sharing paused.\n"
59 "Verzoek niet geaccepteerd.\n" "Request not accepted.\n"
60 "Herleider gepauzeerd.\n" "Redirector paused.\n"
61 "Bestand bestaat reeds.\n" "File exists.\n"
62 "Kan niet maken.\n" "Cannot create.\n"
63 "Int24-fout.\n" "Int24 failure.\n"
64 "Geen structuren over.\n" "Out of structures.\n"
65 "Reeds toegewezen.\n" "Already assigned.\n"
66 "Ongeldig wachtwoord.\n" "Invalid password.\n"
67 "Ongeldige parameter.\n" "Invalid parameter.\n"
68 "Net schrijffout.\n" "Net write fault.\n"
69 "Geen processloten.\n" "No process slots.\n"
70 "Te veel semaforen.\n" "Too many semaphores.\n"
71 "Exclusieve semafoor reeds toegeëigend.\n" "Exclusive semaphore already owned.\n"
72 "Semafoor is ingesteld.\n" "Semaphore is set.\n"
73 "Te veel semafoor aanvragen.\n" "Too many semaphore requests.\n"
74 "Ongeldig op interruptietijd.\n" "Invalid at interrupt time.\n"
75 "Eigenaar van semafoor gestorven.\n" "Semaphore owner died.\n"
76 "Semafoor gebruikerslimiet.\n" "Semaphore user limit.\n"
77 "Stop schijf in speler %1.\n" "Insert disk for drive %1.\n"
78 "Schijf vergrendeld.\n" "Drive locked.\n"
79 "Kapotte pipe.\n" "Broken pipe.\n"
80 "Openen mislukt.\n" "Open failed.\n"
81 "Buffer overloop.\n" "Buffer overflow.\n"
82 "Schijf vol.\n" "Disk full.\n"
83 "Geen verdere zoekhandles.\n" "No more search handles.\n"
84 "Ongeldige doelhandle.\n" "Invalid target handle.\n"
85 "Ongeldige IOCTL.\n" "Invalid IOCTL.\n"
86 "Ongeldige verificatieswitch.\n" "Invalid verify switch.\n"
87 "Slecht driverniveau.\n" "Bad driver level.\n"
88 "Aanroep niet geïmplementeerd.\n" "Call not implemented.\n"
89 "Semafoor timeout.\n" "Semaphore timeout.\n"
90 "Ontoerijkbare buffer.\n" "Insufficient buffer.\n"
91 "Ongeldige naam.\n" "Invalid name.\n"
92 "Ongeldig niveau.\n" "Invalid level.\n"
93 "Geen volumelabel.\n" "No volume label.\n"
94 "Module niet gevonden.\n" "Module not found.\n"
95 "Procedure niet gevonden.\n" "Procedure not found.\n"
96 "Geen kinderen om op te wachten.\n" "No children to wait for.\n"
97 "Kindproces is niet afgemaakt.\n" "Child process has not completed.\n"
98 "Ongeldig gebruik van een directe toegangshandle.\n" "Invalid use of direct access handle.\n"
99 "Negatieve zoekactie.\n" "Negative seek.\n"
100 "Zoekfout.\n" "Seek error.\n"
101 "Schijf is een JOIN doel.\n" "Drive is a JOIN target.\n"
102 "Schijf is al JOINed.\n" "Drive is already JOINed.\n"
103 "Schijf is al SUBSTed.\n" "Drive is already SUBSTed.\n"
104 "Schijf is niet JOINed.\n" "Drive is not JOINed.\n"
105 "Schijf is niet SUBSTed.\n" "Drive is not SUBSTed.\n"
106 "Poging om JOIN op een JOINed schijf te doen.\n" "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
107 "Poging om SUBST op een SUBSTed schijf te doen.\n" "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
108 "Poging om JOIN op een SUBSTed schijf te doen.\n" "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
109 "Poging om SUBST op een JOINed schijf te doen.\n" "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
110 "Schijf is bezig.\n" "Drive is busy.\n"
111 "Zelfde schijf.\n" "Same drive.\n"
112 "Geen top-level directory.\n" "Not top-level directory.\n"
113 "Map is niet leeg.\n" "Directory is not empty.\n"
114 "Pad is in gebruik als een SUBST.\n" "Path is in use as a SUBST.\n"
115 "Pad is in gebruik als een JOIN.\n" "Path is in use as a JOIN.\n"
116 "Pad is bezig.\n" "Path is busy.\n"
117 "Reeds een SUBST doel.\n" "Already a SUBST target.\n"
118 "Systeemtrace niet gespecificeerd of niet toegestaan.\n" "System trace not specified or disallowed.\n"
119 "Gebeurtenistelling voor DosMuxSemWait incorrect.\n" "Event count for DosMuxSemWait incorrect.\n"
120 "Te veel wachtenden voor DosMuxSemWait.\n" "Too many waiters for DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait lijst ongeldig.\n" "DosSemMuxWait list invalid.\n"
122 "Volumelabel te lang.\n" "Volume label too long.\n"
123 "Te veel TCBs.\n" "Too many TCBs.\n"
124 "Signaal geweigerd.\n" "Signal refused.\n"
125 "Segment verworpen.\n" "Segment discarded.\n"
126 "Segment niet vergrendeld.\n" "Segment not locked.\n"
127 "Slechte thread ID adres.\n" "Bad thread ID address.\n"
128 "Slechte argumenten naar DosExecPgm.\n" "Bad arguments to DosExecPgm.\n"
129 "Pad is ongeldig.\n" "Path is invalid.\n"
130 "Signaal in behandeling.\n" "Signal pending.\n"
131 "Het systeembreed maximum aantal threads is bereikt.\n" "Max system-wide thread count reached.\n"
132 "Vergrendelen mislukt.\n" "Lock failed.\n"
133 "Bron in gebruik.\n" "Resource in use.\n"
134 "Annuleerovertreding.\n" "Cancel violation.\n"
135 "Atomic locks niet ondersteund.\n" "Atomic locks not supported.\n"
136 "Ongeldig segmentnummer.\n" "Invalid segment number.\n"
137 "Ongeldige rangschikking voor %1.\n" "Invalid ordinal for %1.\n"
138 "Bestand bestaat al.\n" "File already exists.\n"
139 "Ongeldig vlagnumer.\n" "Invalid flag number.\n"
140 "Semafoornaam niet gevonden.\n" "Semaphore name not found.\n"
141 "Ongeldig startcode segment voor %1.\n" "Invalid starting code segment for %1.\n"
142 "Ongeldig startstack segment voor %1.\n" "Invalid starting stack segment for %1.\n"
143 "Ongeldig moduletype voor %1.\n" "Invalid module type for %1.\n"
144 "Ongeldige EXE-handtekening in %1.\n" "Invalid EXE signature in %1.\n"
145 "EXE %1 is gemarkeerd als ongeldig.\n" "EXE %1 is marked invalid.\n"
146 "Slecht EXE-formaat voor %1.\n" "Bad EXE format for %1.\n"
147 "Geïtereerde data overschrijdt 64k in %1.\n" "Iterated data exceeds 64k in %1.\n"
148 "Ongeldige MinAllocSize in %1.\n" "Invalid MinAllocSize in %1.\n"
149 "Dynlink van ongeldige ring.\n" "Dynlink from invalid ring.\n"
150 "IOPL niet geactiveerd.\n" "IOPL not enabled.\n"
151 "Ongeldige SEGDPL in %1.\n" "Invalid SEGDPL in %1.\n"
152 "Auto data segment overschrijdt 64k.\n" "Auto data segment exceeds 64k.\n"
153 "Ring 2 segment moet verplaatsbaar zijn.\n" "Ring 2 segment must be movable.\n"
154 "Verplaatsketting overschrijdt segment limiet in %1.\n" "Relocation chain exceeds segment limit in %1.\n"
155 "Oneindige lus in verplaatsketting in %1.\n" "Infinite loop in relocation chain in %1.\n"
156 "Omgevingsvariable niet gevonden.\n" "Environment variable not found.\n"
157 "Geen signaal verzonden.\n" "No signal sent.\n"
158 "Bestandsnaam is te lang.\n" "File name is too long.\n"
159 "Ring 2 stack in gebruik.\n" "Ring 2 stack in use.\n"
160 "Fout in het gebruik van bestandsnaamwildcards.\n" "Error in use of filename wildcards.\n"
161 "Ongeldig signaalnummer.\n" "Invalid signal number.\n"
162 "Fout bij instellen signaalhandler.\n" "Error setting signal handler.\n"
163 "Segment vergrendeld.\n" "Segment locked.\n"
164 "Te veel modules.\n" "Too many modules.\n"
165 "Nestelen LoadModule calls niet toegestaan.\n" "Nesting LoadModule calls not allowed.\n"
166 "Machinetype mismatch.\n" "Machine type mismatch.\n"
167 "Slechte pipe.\n" "Bad pipe.\n"
168 "Pipe bezig.\n" "Pipe busy.\n"
169 "Pipe gesloten.\n" "Pipe closed.\n"
170 "Pipe niet verbonden.\n" "Pipe not connected.\n"
171 "Meer data beschikbaar.\n" "More data available.\n"
172 "Sessie geannuleerd.\n" "Session canceled.\n"
173 "Ongeldige uitgebreide attribuutnaam.\n" "Invalid extended attribute name.\n"
174 "Uitgebreide attribuutlijst inconsistent.\n" "Extended attribute list inconsistent.\n"
175 "Niet meer data beschikbaar.\n" "No more data available.\n"
176 "Kan de Copy API niet gebruiken.\n" "Cannot use Copy API.\n"
177 "Mapnaam ongeldig.\n" "Directory name invalid.\n"
178 "Uitgebreide attributen pasten niet.\n" "Extended attributes didn't fit.\n"
179 "Uitgebreid attribuutbestand corrupt.\n" "Extended attribute file corrupt.\n"
180 "Uitgebreide attribuuttabel vol.\n" "Extended attribute table full.\n"
181 "Ongeldige uitgebreide attribuuthandle.\n" "Invalid extended attribute handle.\n"
182 "Uitgebreide attributen niet ondersteund.\n" "Extended attributes not supported.\n"
183 "Mutex niet in bezit van de aanroeper.\n" "Mutex not owned by caller.\n"
184 "Te veel posts naar semafoor.\n" "Too many posts to semaphore.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory gedeeltelijk klaar.\n" "Read/WriteProcessMemory partially completed.\n"
186 "De oplock is niet toegekend.\n" "The oplock wasn't granted.\n"
187 "Ongeldig oplockbericht ontvangen.\n" "Invalid oplock message received.\n"
188 "Bericht 0x%1 niet gevonden in bestand %2.\n" "Message 0x%1 not found in file %2.\n"
189 "Ongeldig adres.\n" "Invalid address.\n"
190 "Rekenkundige overloop.\n" "Arithmetic overflow.\n"
191 "Pijp verbonden.\n" "Pipe connected.\n"
192 "Pijp luistert.\n" "Pipe listening.\n"
193 "Uitgebreide attribuuttoegang geweigerd.\n" "Extended attribute access denied.\n"
194 "I/O operatie onderbroken.\n" "I/O operation aborted.\n"
195 "Overlapte I/O incompleet.\n" "Overlapped I/O incomplete.\n"
196 "Overlapte I/O hangende.\n" "Overlapped I/O pending.\n"
197 "Geen toegang tot geheugenlocatie.\n" "No access to memory location.\n"
198 "Swap-fout.\n" "Swap error.\n"
199 "Stack overflow.\n" "Stack overflow.\n"
200 "Ongeldig bericht.\n" "Invalid message.\n"
201 "Kan niet voltooien.\n" "Cannot complete.\n"
202 "Ongeldige vlaggen.\n" "Invalid flags.\n"
203 "Niet herkend volume.\n" "Unrecognized volume.\n"
204 "Bestand ongeldig.\n" "File invalid.\n"
205 "Kan niet op volledig scherm worden uitgevoerd.\n" "Cannot run full-screen.\n"
206 "Niet-bestaande token.\n" "Nonexistent token.\n"
207 "Register corrupt.\n" "Registry corrupt.\n"
208 "Ongeldige sleutel.\n" "Invalid key.\n"
209 "Kan registersleutel niet openen.\n" "Can't open registry key.\n"
210 "Kan registersleutel niet lezen.\n" "Can't read registry key.\n"
211 "Kan registersleutel niet schrijven.\n" "Can't write registry key.\n"
212 "Register is hersteld.\n" "Registry has been recovered.\n"
213 "Register is corrupt.\n" "Registry is corrupt.\n"
214 "I/O naar register mislukt.\n" "I/O to registry failed.\n"
215 "Geen registerbestand.\n" "Not registry file.\n"
216 "Sleutel verwijderd.\n" "Key deleted.\n"
217 "Geen register log ruimte.\n" "No registry log space.\n"
218 "Registersleutel heeft subsleutels.\n" "Registry key has subkeys.\n"
219 "Subsleutel moet vluchtig zijn.\n" "Subkey must be volatile.\n"
220 "Aanvraag voor notificatieverandering in uitvoering.\n" "Notify change request in progress.\n"
221 "Afhankelijke services draaien al.\n" "Dependent services are running.\n"
222 "Ongeldige service-aanstuur.\n" "Invalid service control.\n"
223 "Service aanvraag timeout.\n" "Service request timeout.\n"
224 "Kan service thread niet aanmaken.\n" "Cannot create service thread.\n"
225 "Service database vergrendeld.\n" "Service database locked.\n"
226 "Service draait al.\n" "Service already running.\n"
227 "Ongeldige service-account.\n" "Invalid service account.\n"
228 "Service is uitgeschakeld.\n" "Service is disabled.\n"
229 "Cirkelafhankelijkheid.\n" "Circular dependency.\n"
230 "Service bestaat niet.\n" "Service does not exist.\n"
231 "Service kan aanstuurbericht niet accepteren.\n" "Service cannot accept control message.\n"
232 "Service niet actief.\n" "Service not active.\n"
233 "Service-controllerverbinding mislukt.\n" "Service controller connect failed.\n"
234 "Uitzondering in service.\n" "Exception in service.\n"
235 "Database bestaat niet.\n" "Database does not exist.\n"
236 "Service-specifieke fout.\n" "Service-specific error.\n"
237 "Proces afgebroken.\n" "Process aborted.\n"
238 "Service-afhankelijkheid mislukt.\n" "Service dependency failed.\n"
239 "Service-login mislukt.\n" "Service login failed.\n"
240 "Service start-hang.\n" "Service start-hang.\n"
241 "Ongeldig service-slot.\n" "Invalid service lock.\n"
242 "Service gemarkeerd voor verwijdering.\n" "Service marked for delete.\n"
243 "Service bestaat reeds.\n" "Service exists.\n"
244 "Systeem draait laatst bekende goede configuratie.\n" "System running last-known-good config.\n"
245 "Service-afhankelijkheid verwijderd.\n" "Service dependency deleted.\n"
246 "Opstart al geaccepteerd als laatste goede configuratie.\n" "Boot already accepted as last-good config.\n"
247 "Service niet gestart sinds laatste boot.\n" "Service not started since last boot.\n"
248 "Dubbele servicenaam.\n" "Duplicate service name.\n"
249 "Andere service-account.\n" "Different service account.\n"
250 "Stuurprogrammafout kan niet worden gedetecteerd.\n" "Driver failure cannot be detected.\n"
251 "Afgebroken proces kan niet worden gedetecteerd.\n" "Process abort cannot be detected.\n"
252 "Geen herstelprogramma voor service.\n" "No recovery program for service.\n"
253 "Service niet geïmplementeerd door exe.\n" "Service not implemented by exe.\n"
254 "Einde van media.\n" "End of media.\n"
255 "Filemark gevonden.\n" "Filemark detected.\n"
256 "Begin van media.\n" "Beginning of media.\n"
257 "Setmark gevonden.\n" "Setmark detected.\n"
258 "Geen data gevonden.\n" "No data detected.\n"
259 "Partitiefout.\n" "Partition failure.\n"
260 "Ongeldige bloklengte.\n" "Invalid block length.\n"
261 "Device niet gepartitioneerd.\n" "Device not partitioned.\n"
262 "Niet in staat media te vergrendelen.\n" "Unable to lock media.\n"
263 "Niet in staat media te ontladen.\n" "Unable to unload media.\n"
264 "Media veranderd.\n" "Media changed.\n"
265 "I/O bus reset.\n" "I/O bus reset.\n"
266 "Geen media in drive.\n" "No media in drive.\n"
267 "Geen Unicode-vertaling.\n" "No Unicode translation.\n"
268 "DLL initialisatie mislukt.\n" "DLL initialization failed.\n"
269 "Bezig af te sluiten.\n" "Shutdown in progress.\n"
270 "Niet bezig af te sluiten.\n" "No shutdown in progress.\n"
271 "I/O device-fout.\n" "I/O device error.\n"
272 "Geen seriële devices gevonden.\n" "No serial devices found.\n"
273 "Gedeelde IRQ bezig.\n" "Shared IRQ busy.\n"
274 "Seriële I/O voltooid.\n" "Serial I/O completed.\n"
275 "Seriële I/O-teller timeout.\n" "Serial I/O counter timeout.\n"
276 "Floppy ID adresteken niet gevonden.\n" "Floppy ID address mark not found.\n"
277 "Floppy rapporteert verkeerde cilinder.\n" "Floppy reports wrong cylinder.\n"
278 "Onbekende floppy-fout.\n" "Unknown floppy error.\n"
279 "Floppyregisters inconsistent.\n" "Floppy registers inconsistent.\n"
280 "Harde schijf rekalibratie mislukt.\n" "Hard disk recalibrate failed.\n"
281 "Harde schijf operatie mislukt.\n" "Hard disk operation failed.\n"
282 "Harde schijf reset mislukt.\n" "Hard disk reset failed.\n"
283 "Einde van tape media.\n" "End of tape media.\n"
284 "Niet genoeg server-geheugen.\n" "Not enough server memory.\n"
285 "Mogelijke deadlock.\n" "Possible deadlock.\n"
286 "Incorrecte groepering.\n" "Incorrect alignment.\n"
287 "Set-power-state gevetood.\n" "Set-power-state vetoed.\n"
288 "Set-power-state mislukt.\n" "Set-power-state failed.\n"
289 "Te veel links.\n" "Too many links.\n"
290 "Nieuwere windows-versie nodig.\n" "Newer Windows version needed.\n"
291 "Verkeerd besturingssysteem.\n" "Wrong operating system.\n"
292 "Single-instance applicatie.\n" "Single-instance application.\n"
293 "Real-mode applicatie.\n" "Real-mode application.\n"
294 "Ongeldige DLL.\n" "Invalid DLL.\n"
295 "Geen geassocieerde applicatie.\n" "No associated application.\n"
296 "DDE-fout.\n" "DDE failure.\n"
297 "DLL niet gevonden.\n" "DLL not found.\n"
298 "Gebruikerhandles zijn op.\n" "Out of user handles.\n"
299 "Bericht kan alleen in synchrone aanroepen worden gebruikt.\n" "Message can only be used in synchronous calls.\n"
300 "Het bronelement is leeg.\n" "The source element is empty.\n"
301 "Het doelelement is vol.\n" "The destination element is full.\n"
302 "De elementadres is ongeldig.\n" "The element address is invalid.\n"
303 "Het magazijn is niet aanwezeg.\n" "The magazine is not present.\n"
304 "Het apparaat moet opnieuw worden geïnitialiseerd.\n" "The device needs reinitialization.\n"
305 "Het apparaat heeft opschoning nodig.\n" "The device requires cleaning.\n"
306 "De deur van het apparaat staat open.\n" "The device door is open.\n"
307 "Het apparaat is niet verbonden.\n" "The device is not connected.\n"
308 "Element niet gevonden.\n" "Element not found.\n"
309 "Geen match gevonden.\n" "No match found.\n"
310 "Verzameling eigenschappen niet gevonden.\n" "Property set not found.\n"
311 "Punt niet gevonden.\n" "Point not found.\n"
312 "Volgservice draait niet.\n" "No running tracking service.\n"
313 "Geen dergelijk volume ID.\n" "No such volume ID.\n"
314 "Kan het te vervangen bestand niet verwijderen.\n" "Unable to remove the file to be replaced.\n"
315 "Kan het vervangende bestand niet op zijn plaats zetten.\n" "Unable to move the replacement file into place.\n"
316 "Het veplaatsen van het vervangende bestand is mislukt.\n" "Moving the replacement file failed.\n"
317 "Het journaal wordt verwijderd.\n" "The journal is being deleted.\n"
318 "Het journaal is niet actief.\n" "The journal is not active.\n"
319 "Mogelijk passend bestand gevonden.\n" "Potential matching file found.\n"
320 "Het journaalitem is verwijderd.\n" "The journal entry was deleted.\n"
321 "Ongeldige apparaatnaam.\n" "Invalid device name.\n"
322 "Verbinding niet beschikbaar.\n" "Connection unavailable.\n"
323 "Apparaat al onthouden.\n" "Device already remembered.\n"
324 "Geen netwerk of verkeerd pad.\n" "No network or bad path.\n"
325 "Ongeldige netwerkprovidernaam.\n" "Invalid network provider name.\n"
326 "Kan het netwerkconnectieprofiel niet openen.\n" "Cannot open network connection profile.\n"
327 "Corrupt netwerkconnectieprofiel.\n" "Corrupt network connection profile.\n"
328 "Geen container.\n" "Not a container.\n"
329 "Uitgebreide fout.\n" "Extended error.\n"
330 "Ongeldige groepnaam.\n" "Invalid group name.\n"
331 "Ongeldige computernaam.\n" "Invalid computer name.\n"
332 "Ongeldige eventnaam.\n" "Invalid event name.\n"
333 "Ongeldige domeinnaam.\n" "Invalid domain name.\n"
334 "Ongeldige servicenaam.\n" "Invalid service name.\n"
335 "Ongeldige netwerknaam.\n" "Invalid network name.\n"
336 "Ongeldige sharenaam.\n" "Invalid share name.\n"
337 "Ongeldig wachtwoord.\n" "Invalid password.\n"
338 "Ongeldige berichtnaam.\n" "Invalid message name.\n"
339 "Ongeldige berichtbestemming.\n" "Invalid message destination.\n"
340 "Sessie kwalificatie conflict.\n" "Session credential conflict.\n"
341 "Limiet sessies op afstand overschreden.\n" "Remote session limit exceeded.\n"
342 "Dubbele domein- of werkgroepnaam.\n" "Duplicate domain or workgroup name.\n"
343 "Geen netwerk.\n" "No network.\n"
344 "Operatie geannuleerd door gebruiker.\n" "Operation canceled by user.\n"
345 "Bestand heeft een gebruiker-ingedeelde sectie.\n" "File has a user-mapped section.\n"
346 "Verbinding geweigerd.\n" "Connection refused.\n"
347 "Verbinding goedwillig gesloten.\n" "Connection gracefully closed.\n"
348 "Adres reeds geassocieerd met eindpunt transport.\n" "Address already associated with transport endpoint.\n"
349 "Adres niet geassocieerd met eindpunt transport.\n" "Address not associated with transport endpoint.\n"
350 "Verbinding ongeldig.\n" "Connection invalid.\n"
351 "Verbinding is actief.\n" "Connection is active.\n"
352 "Netwerk onbereikbaar.\n" "Network unreachable.\n"
353 "Host onbereikbaar.\n" "Host unreachable.\n"
354 "Protocol onbereikbaar.\n" "Protocol unreachable.\n"
355 "Poort onbereikbaar.\n" "Port unreachable.\n"
356 "Aanvraag afgebroken.\n" "Request aborted.\n"
357 "Verbinding afgebroken.\n" "Connection aborted.\n"
358 "Probeer operatie a.u.b. opnieuw.\n" "Please retry operation.\n"
359 "Limiet aantal verbindingen bereikt.\n" "Connection count limit reached.\n"
360 "Logintijd beperking.\n" "Login time restriction.\n"
361 "Login werkstation beperking.\n" "Login workstation restriction.\n"
362 "Incorrect netwerkadres.\n" "Incorrect network address.\n"
363 "Service reeds geregistreerd.\n" "Service already registered.\n"
364 "Service niet gevonden.\n" "Service not found.\n"
365 "Gebruiker niet geverifieerd.\n" "User not authenticated.\n"
366 "Gebruiker niet ingelogd.\n" "User not logged on.\n"
367 "Ga verder met werk in uitvoering.\n" "Continue work in progress.\n"
368 "Reeds geïnitialiseerd.\n" "Already initialized.\n"
369 "Niet meer lokale devices.\n" "No more local devices.\n"
370 "De plek bestaat niet.\n" "The site does not exist.\n"
371 "De domein-controller bestaat al.\n" "The domain controller already exists.\n"
372 "Alleen ondersteund in verbonden toestand.\n" "Supported only when connected.\n"
373 "Voer de operatie ook uit als er niets veranderd is.\n" "Perform operation even when nothing changed.\n"
374 "Het gebruikersprofiel is ongeldig.\n" "The user profile is invalid.\n"
375 "Niet ondersteund op Small Business Server.\n" "Not supported on Small Business Server.\n"
376 "Niet alle privileges toegekend.\n" "Not all privileges assigned.\n"
377 "Sommige beveiligings-ID's niet ingedeeld.\n" "Some security IDs not mapped.\n"
378 "Geen quota's voor account.\n" "No quotas for account.\n"
379 "Lokale gebruikkerssessiesleutel.\n" "Local user session key.\n"
380 "Wachtwoord te complex voor LM.\n" "Password too complex for LM.\n"
381 "Onbekende revisie.\n" "Unknown revision.\n"
382 "Niet compatibel revisieniveau.\n" "Incompatible revision levels.\n"
383 "Ongeldige eigenaar.\n" "Invalid owner.\n"
384 "Ongeldige primaire groep.\n" "Invalid primary group.\n"
385 "Geen imitatieteken.\n" "No impersonation token.\n"
386 "Kan verplichte groep niet uitschakelen.\n" "Can't disable mandatory group.\n"
387 "Geen inlogservers beschikbaar.\n" "No logon servers available.\n"
388 "Geen dergelijke inlogsessie.\n" "No such logon session.\n"
389 "Geen dergelijk privilege.\n" "No such privilege.\n"
390 "Privilege niet in bezit.\n" "Privilege not held.\n"
391 "Ongeldige accountnaam.\n" "Invalid account name.\n"
392 "Gebruiker bestaat al.\n" "User already exists.\n"
393 "Geen dergelijke gebruiker.\n" "No such user.\n"
394 "Groep bestaat al.\n" "Group already exists.\n"
395 "Geen dergelijke groep.\n" "No such group.\n"
396 "Gebruiker reeds in groep.\n" "User already in group.\n"
397 "Gebruiker niet in groep.\n" "User not in group.\n"
398 "Kan de laatste admin-gebruiker niet verwijderen.\n" "Can't delete last admin user.\n"
399 "Verkeerd wachtwoord.\n" "Wrong password.\n"
400 "Slecht-gevormd wachtwoord.\n" "Ill-formed password.\n"
401 "Wachtwoordrestrictie.\n" "Password restriction.\n"
402 "Login-fout.\n" "Logon failure.\n"
403 "Accountrestrictie.\n" "Account restriction.\n"
404 "Ongeldige login-uren.\n" "Invalid logon hours.\n"
405 "Ongeldig werkstation.\n" "Invalid workstation.\n"
406 "Wachtwoord verlopen.\n" "Password expired.\n"
407 "Account uitgeschakeld.\n" "Account disabled.\n"
408 "Geen beveiligings-ID ingedeeld.\n" "No security ID mapped.\n"
409 "Te veel LUID's aangevraagd.\n" "Too many LUIDs requested.\n"
410 "LUID's uitgeput.\n" "LUIDs exhausted.\n"
411 "Ongeldige sub-autoriteit.\n" "Invalid sub authority.\n"
412 "Ongeldige ACL.\n" "Invalid ACL.\n"
413 "Ongeldige SID.\n" "Invalid SID.\n"
414 "Ongeldige beveligingsdescriptor.\n" "Invalid security descriptor.\n"
415 "Slechte geërfde ACL.\n" "Bad inherited ACL.\n"
416 "Server uitgeschakeld.\n" "Server disabled.\n"
417 "Server niet uitgeschakeld.\n" "Server not disabled.\n"
418 "Ongeldige ID-autoriteit.\n" "Invalid ID authority.\n"
419 "Toebedeelde ruimte overschreden.\n" "Allotted space exceeded.\n"
420 "Ongeldige groepsattributen.\n" "Invalid group attributes.\n"
421 "Slecht imitatieniveau.\n" "Bad impersonation level.\n"
422 "Kan geen anoniem beveiligingsteken openen.\n" "Can't open anonymous security token.\n"
423 "Slechte validatieklasse.\n" "Bad validation class.\n"
424 "Slecht tekentype.\n" "Bad token type.\n"
425 "Geen beveiliging op object.\n" "No security on object.\n"
426 "Geen toegang tot domeininformatie.\n" "Can't access domain information.\n"
427 "Ongeldige serverstatus.\n" "Invalid server state.\n"
428 "Ongeldige domeinstatus.\n" "Invalid domain state.\n"
429 "Ongeldige domeinrol.\n" "Invalid domain role.\n"
430 "Geen dergelijk domein.\n" "No such domain.\n"
431 "Domein bestaat al.\n" "Domain already exists.\n"
432 "Domeinlimiet overschreden.\n" "Domain limit exceeded.\n"
433 "Interne databasecorruptie.\n" "Internal database corruption.\n"
434 "Interne fout.\n" "Internal error.\n"
435 "Generieke toegangstypes niet ingedeeld.\n" "Generic access types not mapped.\n"
436 "Slecht descriptorformaat.\n" "Bad descriptor format.\n"
437 "Geen loginproces.\n" "Not a logon process.\n"
438 "Loginsessie-ID bestaat al.\n" "Logon session ID exists.\n"
439 "Onbekend verificatiepakket.\n" "Unknown authentication package.\n"
440 "Slechte loginsessiestatus.\n" "Bad logon session state.\n"
441 "Loginsessie-ID botsing.\n" "Logon session ID collision.\n"
442 "Ongeldig logintype.\n" "Invalid logon type.\n"
443 "Kan niet imiteren.\n" "Cannot impersonate.\n"
444 "Ongeldige transactiestatus.\n" "Invalid transaction state.\n"
445 "Onveiligings-DB toewijzigsfout.\n" "Security DB commit failure.\n"
446 "Account is ingebouwd.\n" "Account is built-in.\n"
447 "Groep is ingebouwd.\n" "Group is built-in.\n"
448 "Gebruiker is ingebouwd.\n" "User is built-in.\n"
449 "Groep is primair voor gebruiker.\n" "Group is primary for user.\n"
450 "Teken al in gebruik.\n" "Token already in use.\n"
451 "Geen dergelijke lokale groep.\n" "No such local group.\n"
452 "Gebruiker niet in lokale groep.\n" "User not in local group.\n"
453 "Gebruiker reeds in lokale groep.\n" "User already in local group.\n"
454 "Lokale groep bestaat reeds.\n" "Local group already exists.\n"
455 "Logintype niet toegekend.\n" "Logon type not granted.\n"
456 "Te veel geheimen.\n" "Too many secrets.\n"
457 "Geheim te lang.\n" "Secret too long.\n"
458 "Interne beveligings-DB-fout.\n" "Internal security DB error.\n"
459 "Te veel context ID's.\n" "Too many context IDs.\n"
460 "Logintype niet toegekend.\n" "Logon type not granted.\n"
461 "Cross-encrypted NT wachtwoord nodig.\n" "Cross-encrypted NT password required.\n"
462 "Geen dergelijk lid.\n" "No such member.\n"
463 "Ongeldig lid.\n" "Invalid member.\n"
464 "Te veel SID's.\n" "Too many SIDs.\n"
465 "Cross-encrypted LM wachtwoord nodig.\n" "Cross-encrypted LM password required.\n"
466 "Geen erfelijke componenten.\n" "No inheritable components.\n"
467 "Bestand of map corrupt.\n" "File or directory corrupt.\n"
468 "Schijf is corrupt.\n" "Disk is corrupt.\n"
469 "Geen gebruikerssessiesleutel.\n" "No user session key.\n"
470 "Licentie quota overschreden.\n" "License quota exceeded.\n"
471 "Verkeerde doelnaam.\n" "Wrong target name.\n"
472 "Wederzijdse authenticatie is mislukt.\n" "Mutual authentication failed.\n"
473 "Tijd verschoven tussen client en server.\n" "Time skew between client and server.\n"
474 "Ongeldige vensterhandle.\n" "Invalid window handle.\n"
475 "Ongeldige menuhandle.\n" "Invalid menu handle.\n"
476 "Ongeldige cursorhandle.\n" "Invalid cursor handle.\n"
477 "Ongeldige acceleratietabelhandle.\n" "Invalid accelerator table handle.\n"
478 "Ongeldige hookhandle.\n" "Invalid hook handle.\n"
479 "Ongeldige DWP-handle.\n" "Invalid DWP handle.\n"
480 "Kan geen top-niveau kindvenster creëren.\n" "Can't create top-level child window.\n"
481 "Kan vensterklasse niet vinden.\n" "Can't find window class.\n"
482 "Venster in bezit van andere thread.\n" "Window owned by another thread.\n"
483 "Sneltoets al geregistreerd.\n" "Hotkey already registered.\n"
484 "Klasse bestaat al.\n" "Class already exists.\n"
485 "Klasse bestaat niet.\n" "Class does not exist.\n"
486 "Klasse heeft open vensters.\n" "Class has open windows.\n"
487 "Ongeldige index.\n" "Invalid index.\n"
488 "Ongeldige pictogramhandle.\n" "Invalid icon handle.\n"
489 "Privé dialoog index.\n" "Private dialog index.\n"
490 "Listbox ID niet gevonden.\n" "List box ID not found.\n"
491 "Geen wildcard karakters.\n" "No wildcard characters.\n"
492 "Klembord niet open.\n" "Clipboard not open.\n"
493 "Sneltoets niet geregistreerd.\n" "Hotkey not registered.\n"
494 "Geen dialoogvenster.\n" "Not a dialog window.\n"
495 "Control ID niet gevonden.\n" "Control ID not found.\n"
496 "Ongeldig combo boxbericht.\n" "Invalid combo box message.\n"
497 "Geen combo boxvenster.\n" "Not a combo box window.\n"
498 "Ongeldige aanpashoogte.\n" "Invalid edit height.\n"
499 "DC niet gevonden.\n" "DC not found.\n"
500 "Ongeldig hookfilter.\n" "Invalid hook filter.\n"
501 "Ongeldige filterprocedure.\n" "Invalid filter procedure.\n"
502 "Hook procedure heeft modulehandle nodig.\n" "Hook procedure needs module handle.\n"
503 "Alleen globale haakprocedure.\n" "Global-only hook procedure.\n"
504 "Journal hook reeds ingesteld.\n" "Journal hook already set.\n"
505 "Hook procedure niet geïnstalleerd.\n" "Hook procedure not installed.\n"
506 "Ongeldig keuzelijstbericht.\n" "Invalid list box message.\n"
507 "Ongeldige LB_SETCOUNT verzonden.\n" "Invalid LB_SETCOUNT sent.\n"
508 "Geen tabstops op deze keuzelijst.\n" "No tab stops on this list box.\n"
509 "Kan geen object vernietigen waarvan een andere thread de eigenaar is.\n" "Can't destroy object owned by another thread.\n"
510 "Kindvenstermenu's niet toegestaan.\n" "Child window menus not allowed.\n"
511 "Venster heeft geen systeemmenu.\n" "Window has no system menu.\n"
512 "Ongeldige berichtboxstijl.\n" "Invalid message box style.\n"
513 "Ongeldige SPI parameter.\n" "Invalid SPI parameter.\n"
514 "Scherm al vergrendeld.\n" "Screen already locked.\n"
515 "Vensterhandles hebben verschillende ouders.\n" "Window handles have different parents.\n"
516 "Geen kindvenster.\n" "Not a child window.\n"
517 "Ongeldig GW-commando.\n" "Invalid GW command.\n"
518 "Ongeldig thread-ID.\n" "Invalid thread ID.\n"
519 "Geen MDI-kindvenster.\n" "Not an MDI child window.\n"
520 "Pop-up menu reeds actief.\n" "Popup menu already active.\n"
521 "Geen scrollbalken.\n" "No scrollbars.\n"
522 "Ongeldig scrollbalkbereik.\n" "Invalid scrollbar range.\n"
523 "Ongeldig ShowWin-commando.\n" "Invalid ShowWin command.\n"
524 "Geen systeembronnen.\n" "No system resources.\n"
525 "Geen niet-wisselbare systeembronnen.\n" "No non-paged system resources.\n"
526 "Geen wisselbare systeembronnen.\n" "No paged system resources.\n"
527 "Geen werkende set quota.\n" "No working set quota.\n"
528 "Geen wisselbestandquota.\n" "No page file quota.\n"
529 "Toewijzingslimiet overschreden.\n" "Exceeded commitment limit.\n"
530 "Menu-item niet gevonden.\n" "Menu item not found.\n"
531 "Ongeldige toestenbordbeschrijving.\n" "Invalid keyboard handle.\n"
532 "Haaktype niet toegestaan.\n" "Hook type not allowed.\n"
533 "Interactief windowstation vereist.\n" "Interactive window station required.\n"
534 "Time-out.\n" "Timeout.\n"
535 "Ongeldige monitorbeschrijving.\n" "Invalid monitor handle.\n"
536 "Gebeurtenislogbestand beschadigd.\n" "Event log file corrupt.\n"
537 "Gebeurtenislog kan niet starten.\n" "Event log can't start.\n"
538 "Gebeurtenislogbestand vol.\n" "Event log file full.\n"
539 "Gebeurtenislogbestand veranderd.\n" "Event log file changed.\n"
540 "Installatieservice gefaald.\n" "Installer service failed.\n"
541 "Installatie afgebkroken door gebruiker.\n" "Installation aborted by user.\n"
542 "Installatiefout.\n" "Installation failure.\n"
543 "Installatie onderbroken.\n" "Installation suspended.\n"
544 "Onbekend product.\n" "Unknown product.\n"
545 "Onbekend feature.\n" "Unknown feature.\n"
546 "Onbekende component.\n" "Unknown component.\n"
547 "Onbekende eigenschap.\n" "Unknown property.\n"
548 "Ongeldige handletoestand.\n" "Invalid handle state.\n"
549 "Verkeerde configuratie.\n" "Bad configuration.\n"
550 "Index ontbreekt.\n" "Index is missing.\n"
551 "De installatiebron ontbreekt.\n" "Installation source is missing.\n"
552 "Installatiebestand heeft verkeerde versie.\n" "Wrong installation package version.\n"
553 "Product verwijderd.\n" "Product uninstalled.\n"
554 "Ongeldige vraagsyntax.\n" "Invalid query syntax.\n"
555 "Ongeldig veld.\n" "Invalid field.\n"
556 "Apparaat verwijderd.\n" "Device removed.\n"
557 "Installatie draait al.\n" "Installation already running.\n"
558 "Installatiebestand kan niet worden geopend.\n" "Installation package failed to open.\n"
559 "Ongeldig installatiebestand.\n" "Installation package is invalid.\n"
560 "Gebruikersinterface van de installatie gaf een fout.\n" "Installer user interface failed.\n"
561 "Openen van het logbestand van de installatie is mislukt.\n" "Failed to open installation log file.\n"
562 "Installatietaal niet ondersteund.\n" "Installation language not supported.\n"
563 "Installatietransformatie kon niet worden toegepast.\n" "Installation transform failed to apply.\n"
564 "Installatiebestand geweigerd.\n" "Installation package rejected.\n"
565 "Functie kon niet worden aangeroepen.\n" "Function could not be called.\n"
566 "Functie gaf een fout.\n" "Function failed.\n"
567 "Ongeldige tabel.\n" "Invalid table.\n"
568 "Datatype komt niet overeen.\n" "Data type mismatch.\n"
569 "Type wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported type.\n"
570 "Openen mislukt.\n" "Creation failed.\n"
571 "Tijdelijke map niet beschrijfbaar.\n" "Temporary directory not writable.\n"
572 "Installatieplatform niet ondersteund.\n" "Installation platform not supported.\n"
573 "Installatiebestand niet gebruikt.\n" "Installer not used.\n"
574 "Patchbestand kon niet worden geopend.\n" "Failed to open the patch package.\n"
575 "Ongeldig patchbestand.\n" "Invalid patch package.\n"
576 "Patchbestand wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported patch package.\n"
577 "Een andere versie is reeds geïnstalleerd.\n" "Another version is installed.\n"
578 "Ongeldige opdrachtregel.\n" "Invalid command line.\n"
579 "Installatie op afstand niet toegestaan.\n" "Remote installation not allowed.\n"
580 "Herstart geïnitieerd na successvolle installatie.\n" "Reboot initiated after successful install.\n"
581 "Ongeldige string-binding.\n" "Invalid string binding.\n"
582 "Verkeerd type binding.\n" "Wrong kind of binding.\n"
583 "Ongeldige binding.\n" "Invalid binding.\n"
584 "RPC-protocol sequence niet ondesteund.\n" "RPC protocol sequence not supported.\n"
585 "Ongeldige RPC-protocol sequence.\n" "Invalid RPC protocol sequence.\n"
586 "Ongeldig string-UUID.\n" "Invalid string UUID.\n"
587 "Ongeldig eindpuntformaat.\n" "Invalid endpoint format.\n"
588 "Ongeldig netwerkadres.\n" "Invalid network address.\n"
589 "Geen eindpunt gevonden.\n" "No endpoint found.\n"
590 "Ongeldige timeout-waarde.\n" "Invalid timeout value.\n"
591 "Object UUID niet gevonden.\n" "Object UUID not found.\n"
592 "UUID reeds geregistreerd.\n" "UUID already registered.\n"
593 "UUID-type reeds geregistreerd.\n" "UUID type already registered.\n"
594 "Server luistert al.\n" "Server already listening.\n"
595 "Geen protocol sequences geregistreerd.\n" "No protocol sequences registered.\n"
596 "RPC-server luistert niet.\n" "RPC server not listening.\n"
597 "Onbekend manager-type.\n" "Unknown manager type.\n"
598 "Onbekende interface.\n" "Unknown interface.\n"
599 "Geen bindingen.\n" "No bindings.\n"
600 "Geen protocol volgordes.\n" "No protocol sequences.\n"
601 "Kan eindpunt niet aanmaken.\n" "Can't create endpoint.\n"
602 "Onvoldoende bronnen.\n" "Out of resources.\n"
603 "RPC-server niet beschikbaar.\n" "RPC server unavailable.\n"
604 "RPC-server te druk.\n" "RPC server too busy.\n"
605 "Ongeldige netwerkopties.\n" "Invalid network options.\n"
606 "Geen RPC-oproep actief.\n" "No RPC call active.\n"
607 "RPC-oproep mislukt.\n" "RPC call failed.\n"
608 "RPC-oproep mislukt en niet uitgevoerd.\n" "RPC call failed and didn't execute.\n"
609 "RPC-protocol fout.\n" "RPC protocol error.\n"
610 "Transfer-syntax wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported transfer syntax.\n"
611 "Type wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported type.\n"
612 "Ongeldige tag.\n" "Invalid tag.\n"
613 "Ongeldige array-grenzen.\n" "Invalid array bounds.\n"
614 "Geen entry-naam.\n" "No entry name.\n"
615 "Ongeldige naam-syntax.\n" "Invalid name syntax.\n"
616 "Naam-syntax wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported name syntax.\n"
617 "Geen netwerkadres.\n" "No network address.\n"
618 "Dubbel eindpunt.\n" "Duplicate endpoint.\n"
619 "Onbekend verificatietype.\n" "Unknown authentication type.\n"
620 "Maximum calls te laag.\n" "Maximum calls too low.\n"
621 "String te lang.\n" "String too long.\n"
622 "Protocol sequence niet gevonden.\n" "Protocol sequence not found.\n"
623 "Procedurenummer buiten bereik.\n" "Procedure number out of range.\n"
624 "Binding heeft geen verificatiedata.\n" "Binding has no authentication data.\n"
625 "Onbekende verificatieservice.\n" "Unknown authentication service.\n"
626 "Onbekend verificatieniveau.\n" "Unknown authentication level.\n"
627 "Ongeldige verificatie-identiteit.\n" "Invalid authentication identity.\n"
628 "Onbekende autorisatieservice.\n" "Unknown authorization service.\n"
629 "Ongeldige entry.\n" "Invalid entry.\n"
630 "Kan operatie niet uitvoeren.\n" "Can't perform operation.\n"
631 "Eindpunten niet geregistreerd.\n" "Endpoints not registered.\n"
632 "Niets om te exporteren.\n" "Nothing to export.\n"
633 "Incomplete naam.\n" "Incomplete name.\n"
634 "Ongeldige versie-optie.\n" "Invalid version option.\n"
635 "Niet meer leden.\n" "No more members.\n"
636 "Niet alle objecten ongeëxporteerd.\n" "Not all objects unexported.\n"
637 "Interface niet gevonden.\n" "Interface not found.\n"
638 "Entry bestaat al.\n" "Entry already exists.\n"
639 "Entry niet gevonden.\n" "Entry not found.\n"
640 "Naam service niet beschikbaar.\n" "Name service unavailable.\n"
641 "Ongeldige netwerkadresfamilie.\n" "Invalid network address family.\n"
642 "Operatie niet ondersteund.\n" "Operation not supported.\n"
643 "Geen beveiligingscontext beschikbaar.\n" "No security context available.\n"
644 "RPCInternal fout.\n" "RPCInternal error.\n"
645 "RPC delen-door-nul.\n" "RPC divide-by-zero.\n"
646 "Adresfout.\n" "Address error.\n"
647 "Floating-point delen-door-nul.\n" "Floating-point divide-by-zero.\n"
648 "Drijvende komma onderloop.\n" "Floating-point underflow.\n"
649 "Drijvende komma overloop.\n" "Floating-point overflow.\n"
650 "Geen entries meer.\n" "No more entries.\n"
651 "Openen van karaktervertalingstabel mislukt.\n" "Character translation table open failed.\n"
652 "Karaktervertalingstabelbestand te klein.\n" "Character translation table file too small.\n"
653 "Context handle is null.\n" "Null context handle.\n"
654 "Context handle beschadigd.\n" "Context handle damaged.\n"
655 "Niet-passende binding handle.\n" "Binding handle mismatch.\n"
656 "Kan call handle niet verkrijgen.\n" "Cannot get call handle.\n"
657 "Null referentie-pointer.\n" "Null reference pointer.\n"
658 "Opsommingsaantal buiten bereik.\n" "Enumeration value out of range.\n"
659 "Byte-aantal te klein.\n" "Byte count too small.\n"
660 "Slechte stub data.\n" "Bad stub data.\n"
661 "Ongeldige gebruiker-buffer.\n" "Invalid user buffer.\n"
662 "Niet-herkende media.\n" "Unrecognized media.\n"
663 "Geen vertrouwd geheim.\n" "No trust secret.\n"
664 "Geen vertrouwde SAM-account.\n" "No trust SAM account.\n"
665 "Fout met vertrouwd domein.\n" "Trusted domain failure.\n"
666 "Fout met vertrouwde verhouding.\n" "Trusted relationship failure.\n"
667 "Vertrouwde login-fout.\n" "Trust logon failure.\n"
668 "RPC call al bezig.\n" "RPC call already in progress.\n"
669 "NETLOGON is niet gestart.\n" "NETLOGON is not started.\n"
670 "Account verlopen.\n" "Account expired.\n"
671 "Herleider heeft open handles.\n" "Redirector has open handles.\n"
672 "Printerdriver reeds geïnstalleerd.\n" "Printer driver already installed.\n"
673 "Onbekende poort.\n" "Unknown port.\n"
674 "Onbekende printerdriver.\n" "Unknown printer driver.\n"
675 "Onbekende printprocessor.\n" "Unknown print processor.\n"
676 "Ongeldig separatiebestand.\n" "Invalid separator file.\n"
677 "Ongeldige prioriteit.\n" "Invalid priority.\n"
678 "Ongeldige printernaam.\n" "Invalid printer name.\n"
679 "Printer bestaat al.\n" "Printer already exists.\n"
680 "Ongeldig printercommando.\n" "Invalid printer command.\n"
681 "Ongeldig datatype.\n" "Invalid data type.\n"
682 "Ongeldige omgeving.\n" "Invalid environment.\n"
683 "Geen bindings meer.\n" "No more bindings.\n"
684 "Kan niet inloggen met interdomein vertrouwde account.\n" "Can't log on with inter-domain trust account.\n"
685 "Kan niet inloggen met werkstation vertrouwde account.\n" "Can't log on with workstation trust account.\n"
686 "Kan niet inloggen met server vertrouwde account.\n" "Can't log on with server trust account.\n"
687 "Domein vertrouwensinformatie inconsistent.\n" "Domain trust information inconsistent.\n"
688 "Server heeft open handles.\n" "Server has open handles.\n"
689 "Brongegevens niet gevonden.\n" "Resource data not found.\n"
690 "Brontype niet gevonden.\n" "Resource type not found.\n"
691 "Bronnaam niet gevonden.\n" "Resource name not found.\n"
692 "Brontaal niet gevonden.\n" "Resource language not found.\n"
693 "Onvoldoende quota.\n" "Not enough quota.\n"
694 "Geen interfaces.\n" "No interfaces.\n"
695 "RPC-call geannuleerd.\n" "RPC call canceled.\n"
696 "Binding incompleet.\n" "Binding incomplete.\n"
697 "RPC comm fout.\n" "RPC comm failure.\n"
698 "Autorisatieniveau wordt niet ondersteund.\n" "Unsupported authorization level.\n"
699 "Geen principal-naam geregistreerd.\n" "No principal name registered.\n"
700 "Geen RPC-fout.\n" "Not an RPC error.\n"
701 "UUID is alleen lokaal.\n" "UUID is local only.\n"
702 "Beveiligingspakketfout.\n" "Security package error.\n"
703 "Thread niet geannuleerd.\n" "Thread not canceled.\n"
704 "Foutieve handle handeling.\n" "Invalid handle operation.\n"
705 "Verkeerde serializingspakket-versie.\n" "Wrong serializing package version.\n"
706 "Verkeerde stub-versie.\n" "Wrong stub version.\n"
707 "Ongeldig pijpobject.\n" "Invalid pipe object.\n"
708 "Verkeerde pijpvolgorde.\n" "Wrong pipe order.\n"
709 "Verkeerde pijpversie.\n" "Wrong pipe version.\n"
710 "Groepdeelnemer niet gevonden.\n" "Group member not found.\n"
711 "Kan eindpunt-indeler-DB niet creëren.\n" "Can't create endpoint mapper DB.\n"
712 "Ongeldig object.\n" "Invalid object.\n"
713 "Ongeldige tijd.\n" "Invalid time.\n"
714 "Ongeldige form-naam.\n" "Invalid form name.\n"
715 "Ongeldige form-grootte.\n" "Invalid form size.\n"
716 "Reeds aan het wachten op printer handle.\n" "Already awaiting printer handle.\n"
717 "Printer verwijderd.\n" "Printer deleted.\n"
718 "Ongeldige printerstatus.\n" "Invalid printer state.\n"
719 "Gebruiker moet zijn wachtwoord wijzigen.\n" "User must change password.\n"
720 "Domein-controller niet gevonden.\n" "Domain controller not found.\n"
721 "Account is geblokkeerd.\n" "Account locked out.\n"
722 "Ongeldig pixelformaat.\n" "Invalid pixel format.\n"
723 "Ongeldig stuurprogramma.\n" "Invalid driver.\n"
724 "Ongeldige set van objectoplossers.\n" "Invalid object resolver set.\n"
725 "Onvolledige RPC-zending.\n" "Incomplete RPC send.\n"
726 "Ongeldige asynchrone RPC-handle.\n" "Invalid asynchronous RPC handle.\n"
727 "Ongeldige asynchrone RPC-aanroep.\n" "Invalid asynchronous RPC call.\n"
728 "RPC-pijp gesloten.\n" "RPC pipe closed.\n"
729 "Disciplinefout op RPC-pijp.\n" "Discipline error on RPC pipe.\n"
730 "Geen data in RPC-pijp.\n" "No data on RPC pipe.\n"
731 "Geen naam van de plek beschikbaar.\n" "No site name available.\n"
732 "Geen toegang mogelijk tot het bestand.\n" "The file cannot be accessed.\n"
733 "De bestandsnaam kan niet worden geresolveerd.\n" "The filename cannot be resolved.\n"
734 "Type van RPC-toegang komt niet overeen.\n" "RPC entry type mismatch.\n"
735 "Niet alle objecten konden worden geëxporteerd.\n" "Not all objects could be exported.\n"
736 "De interface kon niet worden geëxporteerd.\n" "The interface could not be exported.\n"
737 "Het profiel kon niet worden toegevoegd.\n" "The profile could not be added.\n"
738 "Het profielelement kon niet worden toegevoegd.\n" "The profile element could not be added.\n"
739 "Het profielelement kon niet worden verwijderd.\n" "The profile element could not be removed.\n"
740 "Het groepselement kon niet worden toegevoegd.\n" "The group element could not be added.\n"
741 "Het groepselement kon niet worden verwijderd.\n" "The group element could not be removed.\n"
742 "De gebruikersnaam kon niet worden gevonden.\n" "The username could not be found.\n"
743 "Deze netwerkverbinding bestaat niet.\n" "This network connection does not exist.\n"
744 "Verbinding opnieuw ingesteld door gelijkwaardige computer.\n" "Connection reset by peer.\n"
745 "Verbinding geweigerd.\n" "Connection refused.\n"
746 "Niet geïmplementeerd.\n" "Not implemented.\n"
747 "Oproep mislukt.\n" "Call failed.\n"
748 "Geen handtekening gevonden in bestand.\n" "No Signature found in file.\n"
749 "Ongeldige oproep.\n" "Invalid call.\n"
750 "Bron is tijdelijk niet beschikbaar.\n" "Resource is not currently available.\n"