Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Succes.\n"
1 "Ongeldige functie.\n"
2 "Bestand niet gevonden.\n"
3 "Locatie niet gevonden.\n"
4 "Te veel open bestanden.\n"
5 "Toegang geweigerd.\n"
6 "Ongeldige handle.\n"
7 "Geheugenprobleem.\n"
8 "Onvoldoende geheugen.\n"
9 "Ongeldig blok.\n"
10 "Slechte systeemomgeving.\n"
11 "Slecht formaat.\n"
12 "Ongeldige toegang.\n"
13 "Ongeldige data.\n"
14 "Geen geheugen meer beschikbaar.\n"
15 "Verkeerde schijf.\n"
16 "De huidige map kan niet verwijderd worden.\n"
17 "Niet hetzelfde apparaat.\n"
18 "Geen bestanden meer.\n"
19 "Schrijf-beveiligd.\n"
20 "Slechte unit.\n"
21 "Niet gereed.\n"
22 "Verkeerd commando.\n"
23 "CRC fout.\n"
24 "Verkeerde lengte.\n"
25 "Zoekfout.\n"
26 "Geen DOS diskette.\n"
27 "Sector niet gevonden.\n"
28 "Papier is op.\n"
29 "Schrijffout.\n"
30 "Leesfout.\n"
31 "Algemene fout.\n"
32 "Delingsfout.\n"
33 "Vergrendelingsfout.\n"
34 "Verkeerde schijf.\n"
35 "Delingsbuffer overschreden.\n"
36 "Einde van bestand.\n"
37 "Schijf vol.\n"
38 "Verzoek niet ondersteund.\n"
39 "Machine op afstand luistert niet.\n"
40 "Dubbele netwerknaam.\n"
41 "Slecht netwerkpad.\n"
42 "Netwerk bezig.\n"
43 "Apparaat bestaat niet.\n"
44 "Te veel commando's.\n"
45 "Adapter hardware fout.\n"
46 "Verkeerd netwerkantwoord.\n"
47 "Onverwachte netwerk fout.\n"
48 "Slechte adapter op afstand.\n"
49 "Printerwachtrij vol.\n"
50 "Geen spool ruimte.\n"
51 "Printopdracht geannuleerd.\n"
52 "Netwerknaam verwijderd.\n"
53 "Netwerktoegang geweigerd.\n"
54 "Slecht devicetype.\n"
55 "Slechte netwerknaam.\n"
56 "Te veel netwerknamen.\n"
57 "Te veel netwerksessies.\n"
58 "Delen gepauzeerd.\n"
59 "Verzoek niet geaccepteerd.\n"
60 "Herleider gepauzeerd.\n"
61 "Bestand bestaat reeds.\n"
62 "Kan niet maken.\n"
63 "Int24-fout.\n"
64 "Geen structuren over.\n"
65 "Reeds toegewezen.\n"
66 "Ongeldig wachtwoord.\n"
67 "Ongeldige parameter.\n"
68 "Net schrijffout.\n"
69 "Geen processloten.\n"
70 "Te veel semaforen.\n"
71 "Exclusieve semafoor reeds toegeëigend.\n"
72 "Semafoor is ingesteld.\n"
73 "Te veel semafoor aanvragen.\n"
74 "Ongeldig op interruptietijd.\n"
75 "Eigenaar van semafoor gestorven.\n"
76 "Semafoor gebruikerslimiet.\n"
77 "Stop schijf in speler %1.\n"
78 "Schijf vergrendeld.\n"
79 "Kapotte pipe.\n"
80 "Openen mislukt.\n"
81 "Buffer overloop.\n"
82 "Schijf vol.\n"
83 "Geen verdere zoekhandles.\n"
84 "Ongeldige doelhandle.\n"
85 "Ongeldige IOCTL.\n"
86 "Ongeldige verificatieswitch.\n"
87 "Slecht driverniveau.\n"
88 "Aanroep niet geïmplementeerd.\n"
89 "Semafoor timeout.\n"
90 "Ontoerijkbare buffer.\n"
91 "Ongeldige naam.\n"
92 "Ongeldig niveau.\n"
93 "Geen volumelabel.\n"
94 "Module niet gevonden.\n"
95 "Procedure niet gevonden.\n"
96 "Geen kinderen om op te wachten.\n"
97 "Kindproces is niet afgemaakt.\n"
98 "Ongeldig gebruik van een directe toegangshandle.\n"
99 "Negatieve zoekactie.\n"
100 "Zoekfout.\n"
101 "Schijf is een JOIN doel.\n"
102 "Schijf is al JOINed.\n"
103 "Schijf is al SUBSTed.\n"
104 "Schijf is niet JOINed.\n"
105 "Schijf is niet SUBSTed.\n"
106 "Poging om JOIN op een JOINed schijf te doen.\n"
107 "Poging om SUBST op een SUBSTed schijf te doen.\n"
108 "Poging om JOIN op een SUBSTed schijf te doen.\n"
109 "Poging om SUBST op een JOINed schijf te doen.\n"
110 "Schijf is bezig.\n"
111 "Zelfde schijf.\n"
112 "Geen top-level directory.\n"
113 "Map is niet leeg.\n"
114 "Pad is in gebruik als een SUBST.\n"
115 "Pad is in gebruik als een JOIN.\n"
116 "Pad is bezig.\n"
117 "Reeds een SUBST doel.\n"
118 "Systeemtrace niet gespecificeerd of niet toegestaan.\n"
119 "Gebeurtenistelling voor DosMuxSemWait incorrect.\n"
120 "Te veel wachtenden voor DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait lijst ongeldig.\n"
122 "Volumelabel te lang.\n"
123 "Te veel TCBs.\n"
124 "Signaal geweigerd.\n"
125 "Segment verworpen.\n"
126 "Segment niet vergrendeld.\n"
127 "Slechte thread ID adres.\n"
128 "Slechte argumenten naar DosExecPgm.\n"
129 "Pad is ongeldig.\n"
130 "Signaal in behandeling.\n"
131 "Het systeembreed maximum aantal threads is bereikt.\n"
132 "Vergrendelen mislukt.\n"
133 "Bron in gebruik.\n"
134 "Annuleerovertreding.\n"
135 "Atomic locks niet ondersteund.\n"
136 "Ongeldig segmentnummer.\n"
137 "Ongeldige rangschikking voor %1.\n"
138 "Bestand bestaat al.\n"
139 "Ongeldig vlagnumer.\n"
140 "Semafoornaam niet gevonden.\n"
141 "Ongeldig startcode segment voor %1.\n"
142 "Ongeldig startstack segment voor %1.\n"
143 "Ongeldig moduletype voor %1.\n"
144 "Ongeldige EXE-handtekening in %1.\n"
145 "EXE %1 is gemarkeerd als ongeldig.\n"
146 "Slecht EXE-formaat voor %1.\n"
147 "Geïtereerde data overschrijdt 64k in %1.\n"
148 "Ongeldige MinAllocSize in %1.\n"
149 "Dynlink van ongeldige ring.\n"
150 "IOPL niet geactiveerd.\n"
151 "Ongeldige SEGDPL in %1.\n"
152 "Auto data segment overschrijdt 64k.\n"
153 "Ring 2 segment moet verplaatsbaar zijn.\n"
154 "Verplaatsketting overschrijdt segment limiet in %1.\n"
155 "Oneindige lus in verplaatsketting in %1.\n"
156 "Omgevingsvariable niet gevonden.\n"
157 "Geen signaal verzonden.\n"
158 "Bestandsnaam is te lang.\n"
159 "Ring 2 stack in gebruik.\n"
160 "Fout in het gebruik van bestandsnaamwildcards.\n"
161 "Ongeldig signaalnummer.\n"
162 "Fout bij instellen signaalhandler.\n"
163 "Segment vergrendeld.\n"
164 "Te veel modules.\n"
165 "Nestelen LoadModule calls niet toegestaan.\n"
166 "Machinetype mismatch.\n"
167 "Slechte pipe.\n"
168 "Pipe bezig.\n"
169 "Pipe gesloten.\n"
170 "Pipe niet verbonden.\n"
171 "Meer data beschikbaar.\n"
172 "Sessie geannuleerd.\n"
173 "Ongeldige uitgebreide attribuutnaam.\n"
174 "Uitgebreide attribuutlijst inconsistent.\n"
175 "Niet meer data beschikbaar.\n"
176 "Kan de Copy API niet gebruiken.\n"
177 "Mapnaam ongeldig.\n"
178 "Uitgebreide attributen pasten niet.\n"
179 "Uitgebreid attribuutbestand corrupt.\n"
180 "Uitgebreide attribuuttabel vol.\n"
181 "Ongeldige uitgebreide attribuuthandle.\n"
182 "Uitgebreide attributen niet ondersteund.\n"
183 "Mutex niet in bezit van de aanroeper.\n"
184 "Te veel posts naar semafoor.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory gedeeltelijk klaar.\n"
186 "De oplock is niet toegekend.\n"
187 "Ongeldig oplockbericht ontvangen.\n"
188 "Bericht 0x%1 niet gevonden in bestand %2.\n"
189 "Ongeldig adres.\n"
190 "Rekenkundige overloop.\n"
191 "Pijp verbonden.\n"
192 "Pijp luistert.\n"
193 "Uitgebreide attribuuttoegang geweigerd.\n"
194 "I/O operatie onderbroken.\n"
195 "Overlapte I/O incompleet.\n"
196 "Overlapte I/O hangende.\n"
197 "Geen toegang tot geheugenlocatie.\n"
198 "Swap-fout.\n"
199 "Stack overflow.\n"
200 "Ongeldig bericht.\n"
201 "Kan niet voltooien.\n"
202 "Ongeldige vlaggen.\n"
203 "Niet herkend volume.\n"
204 "Bestand ongeldig.\n"
205 "Kan niet op volledig scherm worden uitgevoerd.\n"
206 "Niet-bestaande token.\n"
207 "Register corrupt.\n"
208 "Ongeldige sleutel.\n"
209 "Kan registersleutel niet openen.\n"
210 "Kan registersleutel niet lezen.\n"
211 "Kan registersleutel niet schrijven.\n"
212 "Register is hersteld.\n"
213 "Register is corrupt.\n"
214 "I/O naar register mislukt.\n"
215 "Geen registerbestand.\n"
216 "Sleutel verwijderd.\n"
217 "Geen register log ruimte.\n"
218 "Registersleutel heeft subsleutels.\n"
219 "Subsleutel moet vluchtig zijn.\n"
220 "Aanvraag voor notificatieverandering in uitvoering.\n"
221 "Afhankelijke services draaien al.\n"
222 "Ongeldige service-aanstuur.\n"
223 "Service aanvraag timeout.\n"
224 "Kan service thread niet aanmaken.\n"
225 "Service database vergrendeld.\n"
226 "Service draait al.\n"
227 "Ongeldige service-account.\n"
228 "Service is uitgeschakeld.\n"
229 "Cirkelafhankelijkheid.\n"
230 "Service bestaat niet.\n"
231 "Service kan aanstuurbericht niet accepteren.\n"
232 "Service niet actief.\n"
233 "Service-controllerverbinding mislukt.\n"
234 "Uitzondering in service.\n"
235 "Database bestaat niet.\n"
236 "Service-specifieke fout.\n"
237 "Proces afgebroken.\n"
238 "Service-afhankelijkheid mislukt.\n"
239 "Service-login mislukt.\n"
240 "Service start-hang.\n"
241 "Ongeldig service-slot.\n"
242 "Service gemarkeerd voor verwijdering.\n"
243 "Service bestaat reeds.\n"
244 "Systeem draait laatst bekende goede configuratie.\n"
245 "Service-afhankelijkheid verwijderd.\n"
246 "Opstart al geaccepteerd als laatste goede configuratie.\n"
247 "Service niet gestart sinds laatste boot.\n"
248 "Dubbele servicenaam.\n"
249 "Andere service-account.\n"
250 "Stuurprogrammafout kan niet worden gedetecteerd.\n"
251 "Afgebroken proces kan niet worden gedetecteerd.\n"
252 "Geen herstelprogramma voor service.\n"
253 "Service niet geïmplementeerd door exe.\n"
254 "Einde van media.\n"
255 "Filemark gevonden.\n"
256 "Begin van media.\n"
257 "Setmark gevonden.\n"
258 "Geen data gevonden.\n"
259 "Partitiefout.\n"
260 "Ongeldige bloklengte.\n"
261 "Device niet gepartitioneerd.\n"
262 "Niet in staat media te vergrendelen.\n"
263 "Niet in staat media te ontladen.\n"
264 "Media veranderd.\n"
265 "I/O bus reset.\n"
266 "Geen media in drive.\n"
267 "Geen Unicode-vertaling.\n"
268 "DLL initialisatie mislukt.\n"
269 "Bezig af te sluiten.\n"
270 "Niet bezig af te sluiten.\n"
271 "I/O device-fout.\n"
272 "Geen seriële devices gevonden.\n"
273 "Gedeelde IRQ bezig.\n"
274 "Seriële I/O voltooid.\n"
275 "Seriële I/O-teller timeout.\n"
276 "Floppy ID adresteken niet gevonden.\n"
277 "Floppy rapporteert verkeerde cilinder.\n"
278 "Onbekende floppy-fout.\n"
279 "Floppyregisters inconsistent.\n"
280 "Harde schijf rekalibratie mislukt.\n"
281 "Harde schijf operatie mislukt.\n"
282 "Harde schijf reset mislukt.\n"
283 "Einde van tape media.\n"
284 "Niet genoeg server-geheugen.\n"
285 "Mogelijke deadlock.\n"
286 "Incorrecte groepering.\n"
287 "Set-power-state gevetood.\n"
288 "Set-power-state mislukt.\n"
289 "Te veel links.\n"
290 "Nieuwere windows-versie nodig.\n"
291 "Verkeerd besturingssysteem.\n"
292 "Single-instance applicatie.\n"
293 "Real-mode applicatie.\n"
294 "Ongeldige DLL.\n"
295 "Geen geassocieerde applicatie.\n"
296 "DDE-fout.\n"
297 "DLL niet gevonden.\n"
298 "Gebruikerhandles zijn op.\n"
299 "Bericht kan alleen in synchrone aanroepen worden gebruikt.\n"
300 "Het bronelement is leeg.\n"
301 "Het doelelement is vol.\n"
302 "De elementadres is ongeldig.\n"
303 "Het magazijn is niet aanwezeg.\n"
304 "Het apparaat moet opnieuw worden geïnitialiseerd.\n"
305 "Het apparaat heeft opschoning nodig.\n"
306 "De deur van het apparaat staat open.\n"
307 "Het apparaat is niet verbonden.\n"
308 "Element niet gevonden.\n"
309 "Geen match gevonden.\n"
310 "Verzameling eigenschappen niet gevonden.\n"
311 "Punt niet gevonden.\n"
312 "Volgservice draait niet.\n"
313 "Geen dergelijk volume ID.\n"
314 "Kan het te vervangen bestand niet verwijderen.\n"
315 "Kan het vervangende bestand niet op zijn plaats zetten.\n"
316 "Het veplaatsen van het vervangende bestand is mislukt.\n"
317 "Het journaal wordt verwijderd.\n"
318 "Het journaal is niet actief.\n"
319 "Mogelijk passend bestand gevonden.\n"
320 "Het journaalitem is verwijderd.\n"
321 "Ongeldige apparaatnaam.\n"
322 "Verbinding niet beschikbaar.\n"
323 "Apparaat al onthouden.\n"
324 "Geen netwerk of verkeerd pad.\n"
325 "Ongeldige netwerkprovidernaam.\n"
326 "Kan het netwerkconnectieprofiel niet openen.\n"
327 "Corrupt netwerkconnectieprofiel.\n"
328 "Geen container.\n"
329 "Uitgebreide fout.\n"
330 "Ongeldige groepnaam.\n"
331 "Ongeldige computernaam.\n"
332 "Ongeldige eventnaam.\n"
333 "Ongeldige domeinnaam.\n"
334 "Ongeldige servicenaam.\n"
335 "Ongeldige netwerknaam.\n"
336 "Ongeldige sharenaam.\n"
337 "Ongeldig wachtwoord.\n"
338 "Ongeldige berichtnaam.\n"
339 "Ongeldige berichtbestemming.\n"
340 "Sessie kwalificatie conflict.\n"
341 "Limiet sessies op afstand overschreden.\n"
342 "Dubbele domein- of werkgroepnaam.\n"
343 "Geen netwerk.\n"
344 "Operatie geannuleerd door gebruiker.\n"
345 "Bestand heeft een gebruiker-ingedeelde sectie.\n"
346 "Verbinding geweigerd.\n"
347 "Verbinding goedwillig gesloten.\n"
348 "Adres reeds geassocieerd met eindpunt transport.\n"
349 "Adres niet geassocieerd met eindpunt transport.\n"
350 "Verbinding ongeldig.\n"
351 "Verbinding is actief.\n"
352 "Netwerk onbereikbaar.\n"
353 "Host onbereikbaar.\n"
354 "Protocol onbereikbaar.\n"
355 "Poort onbereikbaar.\n"
356 "Aanvraag afgebroken.\n"
357 "Verbinding afgebroken.\n"
358 "Probeer operatie a.u.b. opnieuw.\n"
359 "Limiet aantal verbindingen bereikt.\n"
360 "Logintijd beperking.\n"
361 "Login werkstation beperking.\n"
362 "Incorrect netwerkadres.\n"
363 "Service reeds geregistreerd.\n"
364 "Service niet gevonden.\n"
365 "Gebruiker niet geverifieerd.\n"
366 "Gebruiker niet ingelogd.\n"
367 "Ga verder met werk in uitvoering.\n"
368 "Reeds geïnitialiseerd.\n"
369 "Niet meer lokale devices.\n"
370 "De plek bestaat niet.\n"
371 "De domein-controller bestaat al.\n"
372 "Alleen ondersteund in verbonden toestand.\n"
373 "Voer de operatie ook uit als er niets veranderd is.\n"
374 "Het gebruikersprofiel is ongeldig.\n"
375 "Niet ondersteund op Small Business Server.\n"
376 "Niet alle privileges toegekend.\n"
377 "Sommige beveiligings-ID's niet ingedeeld.\n"
378 "Geen quota's voor account.\n"
379 "Lokale gebruikkerssessiesleutel.\n"
380 "Wachtwoord te complex voor LM.\n"
381 "Onbekende revisie.\n"
382 "Niet compatibel revisieniveau.\n"
383 "Ongeldige eigenaar.\n"
384 "Ongeldige primaire groep.\n"
385 "Geen imitatieteken.\n"
386 "Kan verplichte groep niet uitschakelen.\n"
387 "Geen inlogservers beschikbaar.\n"
388 "Geen dergelijke inlogsessie.\n"
389 "Geen dergelijk privilege.\n"
390 "Privilege niet in bezit.\n"
391 "Ongeldige accountnaam.\n"
392 "Gebruiker bestaat al.\n"
393 "Geen dergelijke gebruiker.\n"
394 "Groep bestaat al.\n"
395 "Geen dergelijke groep.\n"
396 "Gebruiker reeds in groep.\n"
397 "Gebruiker niet in groep.\n"
398 "Kan de laatste admin-gebruiker niet verwijderen.\n"
399 "Verkeerd wachtwoord.\n"
400 "Slecht-gevormd wachtwoord.\n"
401 "Wachtwoordrestrictie.\n"
402 "Login-fout.\n"
403 "Accountrestrictie.\n"
404 "Ongeldige login-uren.\n"
405 "Ongeldig werkstation.\n"
406 "Wachtwoord verlopen.\n"
407 "Account uitgeschakeld.\n"
408 "Geen beveiligings-ID ingedeeld.\n"
409 "Te veel LUID's aangevraagd.\n"
410 "LUID's uitgeput.\n"
411 "Ongeldige sub-autoriteit.\n"
412 "Ongeldige ACL.\n"
413 "Ongeldige SID.\n"
414 "Ongeldige beveligingsdescriptor.\n"
415 "Slechte geërfde ACL.\n"
416 "Server uitgeschakeld.\n"
417 "Server niet uitgeschakeld.\n"
418 "Ongeldige ID-autoriteit.\n"
419 "Toebedeelde ruimte overschreden.\n"
420 "Ongeldige groepsattributen.\n"
421 "Slecht imitatieniveau.\n"
422 "Kan geen anoniem beveiligingsteken openen.\n"
423 "Slechte validatieklasse.\n"
424 "Slecht tekentype.\n"
425 "Geen beveiliging op object.\n"
426 "Geen toegang tot domeininformatie.\n"
427 "Ongeldige serverstatus.\n"
428 "Ongeldige domeinstatus.\n"
429 "Ongeldige domeinrol.\n"
430 "Geen dergelijk domein.\n"
431 "Domein bestaat al.\n"
432 "Domeinlimiet overschreden.\n"
433 "Interne databasecorruptie.\n"
434 "Interne fout.\n"
435 "Generieke toegangstypes niet ingedeeld.\n"
436 "Slecht descriptorformaat.\n"
437 "Geen loginproces.\n"
438 "Loginsessie-ID bestaat al.\n"
439 "Onbekend verificatiepakket.\n"
440 "Slechte loginsessiestatus.\n"
441 "Loginsessie-ID botsing.\n"
442 "Ongeldig logintype.\n"
443 "Kan niet imiteren.\n"
444 "Ongeldige transactiestatus.\n"
445 "Onveiligings-DB toewijzigsfout.\n"
446 "Account is ingebouwd.\n"
447 "Groep is ingebouwd.\n"
448 "Gebruiker is ingebouwd.\n"
449 "Groep is primair voor gebruiker.\n"
450 "Teken al in gebruik.\n"
451 "Geen dergelijke lokale groep.\n"
452 "Gebruiker niet in lokale groep.\n"
453 "Gebruiker reeds in lokale groep.\n"
454 "Lokale groep bestaat reeds.\n"
455 "Logintype niet toegekend.\n"
456 "Te veel geheimen.\n"
457 "Geheim te lang.\n"
458 "Interne beveligings-DB-fout.\n"
459 "Te veel context ID's.\n"
460 "Logintype niet toegekend.\n"
461 "Cross-encrypted NT wachtwoord nodig.\n"
462 "Geen dergelijk lid.\n"
463 "Ongeldig lid.\n"
464 "Te veel SID's.\n"
465 "Cross-encrypted LM wachtwoord nodig.\n"
466 "Geen erfelijke componenten.\n"
467 "Bestand of map corrupt.\n"
468 "Schijf is corrupt.\n"
469 "Geen gebruikerssessiesleutel.\n"
470 "Licentie quota overschreden.\n"
471 "Verkeerde doelnaam.\n"
472 "Wederzijdse authenticatie is mislukt.\n"
473 "Tijd verschoven tussen client en server.\n"
474 "Ongeldige vensterhandle.\n"
475 "Ongeldige menuhandle.\n"
476 "Ongeldige cursorhandle.\n"
477 "Ongeldige acceleratietabelhandle.\n"
478 "Ongeldige hookhandle.\n"
479 "Ongeldige DWP-handle.\n"
480 "Kan geen top-niveau kindvenster creëren.\n"
481 "Kan vensterklasse niet vinden.\n"
482 "Venster in bezit van andere thread.\n"
483 "Sneltoets al geregistreerd.\n"
484 "Klasse bestaat al.\n"
485 "Klasse bestaat niet.\n"
486 "Klasse heeft open vensters.\n"
487 "Ongeldige index.\n"
488 "Ongeldige pictogramhandle.\n"
489 "Privé dialoog index.\n"
490 "Listbox ID niet gevonden.\n"
491 "Geen wildcard karakters.\n"
492 "Klembord niet open.\n"
493 "Sneltoets niet geregistreerd.\n"
494 "Geen dialoogvenster.\n"
495 "Control ID niet gevonden.\n"
496 "Ongeldig combo boxbericht.\n"
497 "Geen combo boxvenster.\n"
498 "Ongeldige aanpashoogte.\n"
499 "DC niet gevonden.\n"
500 "Ongeldig hookfilter.\n"
501 "Ongeldige filterprocedure.\n"
502 "Hook procedure heeft modulehandle nodig.\n"
503 "Alleen globale haakprocedure.\n"
504 "Journal hook reeds ingesteld.\n"
505 "Hook procedure niet geïnstalleerd.\n"
506 "Ongeldig keuzelijstbericht.\n"
507 "Ongeldige LB_SETCOUNT verzonden.\n"
508 "Geen tabstops op deze keuzelijst.\n"
509 "Kan geen object vernietigen waarvan een andere thread de eigenaar is.\n"
510 "Kindvenstermenu's niet toegestaan.\n"
511 "Venster heeft geen systeemmenu.\n"
512 "Ongeldige berichtboxstijl.\n"
513 "Ongeldige SPI parameter.\n"
514 "Scherm al vergrendeld.\n"
515 "Vensterhandles hebben verschillende ouders.\n"
516 "Geen kindvenster.\n"
517 "Ongeldig GW-commando.\n"
518 "Ongeldig thread-ID.\n"
519 "Geen MDI-kindvenster.\n"
520 "Pop-up menu reeds actief.\n"
521 "Geen scrollbalken.\n"
522 "Ongeldig scrollbalkbereik.\n"
523 "Ongeldig ShowWin-commando.\n"
524 "Geen systeembronnen.\n"
525 "Geen niet-wisselbare systeembronnen.\n"
526 "Geen wisselbare systeembronnen.\n"
527 "Geen werkende set quota.\n"
528 "Geen wisselbestandquota.\n"
529 "Toewijzingslimiet overschreden.\n"
530 "Menu-item niet gevonden.\n"
531 "Ongeldige toestenbordbeschrijving.\n"
532 "Haaktype niet toegestaan.\n"
533 "Interactief windowstation vereist.\n"
534 "Time-out.\n"
535 "Ongeldige monitorbeschrijving.\n"
536 "Gebeurtenislogbestand beschadigd.\n"
537 "Gebeurtenislog kan niet starten.\n"
538 "Gebeurtenislogbestand vol.\n"
539 "Gebeurtenislogbestand veranderd.\n"
540 "Installatieservice gefaald.\n"
541 "Installatie afgebkroken door gebruiker.\n"
542 "Installatiefout.\n"
543 "Installatie onderbroken.\n"
544 "Onbekend product.\n"
545 "Onbekend feature.\n"
546 "Onbekende component.\n"
547 "Onbekende eigenschap.\n"
548 "Ongeldige handletoestand.\n"
549 "Verkeerde configuratie.\n"
550 "Index ontbreekt.\n"
551 "De installatiebron ontbreekt.\n"
552 "Installatiebestand heeft verkeerde versie.\n"
553 "Product verwijderd.\n"
554 "Ongeldige vraagsyntax.\n"
555 "Ongeldig veld.\n"
556 "Apparaat verwijderd.\n"
557 "Installatie draait al.\n"
558 "Installatiebestand kan niet worden geopend.\n"
559 "Ongeldig installatiebestand.\n"
560 "Gebruikersinterface van de installatie gaf een fout.\n"
561 "Openen van het logbestand van de installatie is mislukt.\n"
562 "Installatietaal niet ondersteund.\n"
563 "Installatietransformatie kon niet worden toegepast.\n"
564 "Installatiebestand geweigerd.\n"
565 "Functie kon niet worden aangeroepen.\n"
566 "Functie gaf een fout.\n"
567 "Ongeldige tabel.\n"
568 "Datatype komt niet overeen.\n"
569 "Type wordt niet ondersteund.\n"
570 "Openen mislukt.\n"
571 "Tijdelijke map niet beschrijfbaar.\n"
572 "Installatieplatform niet ondersteund.\n"
573 "Installatiebestand niet gebruikt.\n"
574 "Patchbestand kon niet worden geopend.\n"
575 "Ongeldig patchbestand.\n"
576 "Patchbestand wordt niet ondersteund.\n"
577 "Een andere versie is reeds geïnstalleerd.\n"
578 "Ongeldige opdrachtregel.\n"
579 "Installatie op afstand niet toegestaan.\n"
580 "Herstart geïnitieerd na successvolle installatie.\n"
581 "Ongeldige string-binding.\n"
582 "Verkeerd type binding.\n"
583 "Ongeldige binding.\n"
584 "RPC-protocol sequence niet ondesteund.\n"
585 "Ongeldige RPC-protocol sequence.\n"
586 "Ongeldig string-UUID.\n"
587 "Ongeldig eindpuntformaat.\n"
588 "Ongeldig netwerkadres.\n"
589 "Geen eindpunt gevonden.\n"
590 "Ongeldige timeout-waarde.\n"
591 "Object UUID niet gevonden.\n"
592 "UUID reeds geregistreerd.\n"
593 "UUID-type reeds geregistreerd.\n"
594 "Server luistert al.\n"
595 "Geen protocol sequences geregistreerd.\n"
596 "RPC-server luistert niet.\n"
597 "Onbekend manager-type.\n"
598 "Onbekende interface.\n"
599 "Geen bindingen.\n"
600 "Geen protocol volgordes.\n"
601 "Kan eindpunt niet aanmaken.\n"
602 "Onvoldoende bronnen.\n"
603 "RPC-server niet beschikbaar.\n"
604 "RPC-server te druk.\n"
605 "Ongeldige netwerkopties.\n"
606 "Geen RPC-oproep actief.\n"
607 "RPC-oproep mislukt.\n"
608 "RPC-oproep mislukt en niet uitgevoerd.\n"
609 "RPC-protocol fout.\n"
610 "Transfer-syntax wordt niet ondersteund.\n"
611 "Type wordt niet ondersteund.\n"
612 "Ongeldige tag.\n"
613 "Ongeldige array-grenzen.\n"
614 "Geen entry-naam.\n"
615 "Ongeldige naam-syntax.\n"
616 "Naam-syntax wordt niet ondersteund.\n"
617 "Geen netwerkadres.\n"
618 "Dubbel eindpunt.\n"
619 "Onbekend verificatietype.\n"
620 "Maximum calls te laag.\n"
621 "String te lang.\n"
622 "Protocol sequence niet gevonden.\n"
623 "Procedurenummer buiten bereik.\n"
624 "Binding heeft geen verificatiedata.\n"
625 "Onbekende verificatieservice.\n"
626 "Onbekend verificatieniveau.\n"
627 "Ongeldige verificatie-identiteit.\n"
628 "Onbekende autorisatieservice.\n"
629 "Ongeldige entry.\n"
630 "Kan operatie niet uitvoeren.\n"
631 "Eindpunten niet geregistreerd.\n"
632 "Niets om te exporteren.\n"
633 "Incomplete naam.\n"
634 "Ongeldige versie-optie.\n"
635 "Niet meer leden.\n"
636 "Niet alle objecten ongeëxporteerd.\n"
637 "Interface niet gevonden.\n"
638 "Entry bestaat al.\n"
639 "Entry niet gevonden.\n"
640 "Naam service niet beschikbaar.\n"
641 "Ongeldige netwerkadresfamilie.\n"
642 "Operatie niet ondersteund.\n"
643 "Geen beveiligingscontext beschikbaar.\n"
644 "RPCInternal fout.\n"
645 "RPC delen-door-nul.\n"
646 "Adresfout.\n"
647 "Floating-point delen-door-nul.\n"
648 "Drijvende komma onderloop.\n"
649 "Drijvende komma overloop.\n"
650 "Geen entries meer.\n"
651 "Openen van karaktervertalingstabel mislukt.\n"
652 "Karaktervertalingstabelbestand te klein.\n"
653 "Context handle is null.\n"
654 "Context handle beschadigd.\n"
655 "Niet-passende binding handle.\n"
656 "Kan call handle niet verkrijgen.\n"
657 "Null referentie-pointer.\n"
658 "Opsommingsaantal buiten bereik.\n"
659 "Byte-aantal te klein.\n"
660 "Slechte stub data.\n"
661 "Ongeldige gebruiker-buffer.\n"
662 "Niet-herkende media.\n"
663 "Geen vertrouwd geheim.\n"
664 "Geen vertrouwde SAM-account.\n"
665 "Fout met vertrouwd domein.\n"
666 "Fout met vertrouwde verhouding.\n"
667 "Vertrouwde login-fout.\n"
668 "RPC call al bezig.\n"
669 "NETLOGON is niet gestart.\n"
670 "Account verlopen.\n"
671 "Herleider heeft open handles.\n"
672 "Printerdriver reeds geïnstalleerd.\n"
673 "Onbekende poort.\n"
674 "Onbekende printerdriver.\n"
675 "Onbekende printprocessor.\n"
676 "Ongeldig separatiebestand.\n"
677 "Ongeldige prioriteit.\n"
678 "Ongeldige printernaam.\n"
679 "Printer bestaat al.\n"
680 "Ongeldig printercommando.\n"
681 "Ongeldig datatype.\n"
682 "Ongeldige omgeving.\n"
683 "Geen bindings meer.\n"
684 "Kan niet inloggen met interdomein vertrouwde account.\n"
685 "Kan niet inloggen met werkstation vertrouwde account.\n"
686 "Kan niet inloggen met server vertrouwde account.\n"
687 "Domein vertrouwensinformatie inconsistent.\n"
688 "Server heeft open handles.\n"
689 "Brongegevens niet gevonden.\n"
690 "Brontype niet gevonden.\n"
691 "Bronnaam niet gevonden.\n"
692 "Brontaal niet gevonden.\n"
693 "Onvoldoende quota.\n"
694 "Geen interfaces.\n"
695 "RPC-call geannuleerd.\n"
696 "Binding incompleet.\n"
697 "RPC comm fout.\n"
698 "Autorisatieniveau wordt niet ondersteund.\n"
699 "Geen principal-naam geregistreerd.\n"
700 "Geen RPC-fout.\n"
701 "UUID is alleen lokaal.\n"
702 "Beveiligingspakketfout.\n"
703 "Thread niet geannuleerd.\n"
704 "Foutieve handle handeling.\n"
705 "Verkeerde serializingspakket-versie.\n"
706 "Verkeerde stub-versie.\n"
707 "Ongeldig pijpobject.\n"
708 "Verkeerde pijpvolgorde.\n"
709 "Verkeerde pijpversie.\n"
710 "Groepdeelnemer niet gevonden.\n"
711 "Kan eindpunt-indeler-DB niet creëren.\n"
712 "Ongeldig object.\n"
713 "Ongeldige tijd.\n"
714 "Ongeldige form-naam.\n"
715 "Ongeldige form-grootte.\n"
716 "Reeds aan het wachten op printer handle.\n"
717 "Printer verwijderd.\n"
718 "Ongeldige printerstatus.\n"
719 "Gebruiker moet zijn wachtwoord wijzigen.\n"
720 "Domein-controller niet gevonden.\n"
721 "Account is geblokkeerd.\n"
722 "Ongeldig pixelformaat.\n"
723 "Ongeldig stuurprogramma.\n"
724 "Ongeldige set van objectoplossers.\n"
725 "Onvolledige RPC-zending.\n"
726 "Ongeldige asynchrone RPC-handle.\n"
727 "Ongeldige asynchrone RPC-aanroep.\n"
728 "RPC-pijp gesloten.\n"
729 "Disciplinefout op RPC-pijp.\n"
730 "Geen data in RPC-pijp.\n"
731 "Geen naam van de plek beschikbaar.\n"
732 "Geen toegang mogelijk tot het bestand.\n"
733 "De bestandsnaam kan niet worden geresolveerd.\n"
734 "Type van RPC-toegang komt niet overeen.\n"
735 "Niet alle objecten konden worden geëxporteerd.\n"
736 "De interface kon niet worden geëxporteerd.\n"
737 "Het profiel kon niet worden toegevoegd.\n"
738 "Het profielelement kon niet worden toegevoegd.\n"
739 "Het profielelement kon niet worden verwijderd.\n"
740 "Het groepselement kon niet worden toegevoegd.\n"
741 "Het groepselement kon niet worden verwijderd.\n"
742 "De gebruikersnaam kon niet worden gevonden.\n"
743 "Deze netwerkverbinding bestaat niet.\n"
744 "Verbinding opnieuw ingesteld door gelijkwaardige computer.\n"
745 "Verbinding geweigerd.\n"
746 "Niet geïmplementeerd.\n"
747 "Oproep mislukt.\n"
748 "Geen handtekening gevonden in bestand.\n"
749 "Ongeldige oproep.\n"
750 "Bron is tijdelijk niet beschikbaar.\n"