Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Verwachte ID" "Expected identifier"
1011 "Verwacht '='" "Expected '='"
1012 empty empty
1013 empty empty
1014 "Ongeldig teken" "Invalid character"
1015 "Onafgesloten tekenreeksconstante" "Unterminated string constant"
1016 empty empty
1017 empty empty
1018 "'return' verklaring buiten functie" "'return' statement outside of function"
1019 "'break' kan zich niet buiten loop bevinden" "Can't have 'break' outside of loop"
1020 "'continue' kan zich niet buiten loop bevinden" "Can't have 'continue' outside of loop"
1021 empty empty
1022 empty empty
1023 empty empty