Dump of STRINGTABLE #318 (strings 5072..5087)

STRINGTABLE #318 (strings 5072..5087)
Compare with English (United States) >>
5072 empty
5073 empty
5074 empty
5075 empty
5076 empty
5077 "Kan de eigenschap '|' niet definiëren: object is niet uitbreidbaar"
5078 "Kan onconfigureerbare eigenschap '|' niet herdefiniëren"
5079 "Kan onschrijfbare eigenschap '|' niet veranderen"
5080 empty
5081 empty
5082 empty
5083 empty
5084 empty
5085 empty
5086 empty
5087 empty