Dump of DIALOG #1002

DIALOG #1002
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 300
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Force Feedback Testen"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "Ms Shell Dlg"
    CONTROL "", 2200, 133, 0x50000203, 5, 5, 200, 60, 0x0
    CONTROL "Beschikbare effecten", 65535, 130, 0x50020000, 10, 30, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2201, 131, 0x50a10001, 10, 40, 180, 70, 0x0
    CONTROL "Druk op een knop op de controller om het gewenste effect te activeren. De richting van het effect kan veranderd worden met de assen van de controller.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 110, 210, 25, 0x0
    CONTROL "Oriëntatie", 65535, 128, 0x50000007, 220, 30, 60, 60, 0x0