Dump of DIALOG #4000

DIALOG #4000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Inhoud"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Certificaten", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 50, 0x0
    CONTROL "Certificaten worden gebruikt voor uw persoonlijke identificatie en om certificaatautoriteiten en uitgevers te identificeren.", 65535, 130, 0x50020000, 58, 14, 252, 18, 0x0
    CONTROL "Certificaten...", 4100, 128, 0x50010000, 146, 34, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Uitgevers...", 4101, 128, 0x50010000, 230, 34, 80, 14, 0x0