Dump of DIALOG #1010

DIALOG #1010
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 250, 250
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Verwijder browsegeschiedenis"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Tijdelijke internetbestanden\n
Tussenopslag van webpagina's, afbeeldingen en certificaten.", 1011, 128, 0x50012403, 10, 8, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Cookies\n
Bestanden opgeslagen op je computer door websites, waarin dingen zoals voorkeuren en logininformatie worden bewaard.", 1012, 128, 0x50012403, 10, 48, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Geschiedenis\n
Lijst van websites waar u bent geweest.", 1013, 128, 0x50012403, 10, 88, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Formuliergegevens\n
Gebruikersnamen en andere informatie die u in formulieren heeft ingevuld.", 1014, 128, 0x50012403, 10, 128, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Wachtwoorden\n
Opgeslagen wachtwoorden die u in formulieren heeft ingevuld.", 1015, 128, 0x50012403, 10, 168, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Annuleren", 2, 128, 0x50030001, 185, 230, 60, 15, 0x0
    CONTROL "Verwijderen", 1, 128, 0x50030000, 120, 230, 60, 15, 0x0