Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Ja"
1217 "Nee"
1218 "Het exporteren is gelukt."
1219 "Het exporteren is mislukt."
1220 "Exporteer persoonlijke sleutel"
1221 "Het certificaat bevat een persoonlijke sleutel die mee kan worden geëxporteerd met het certificaat."
1222 "Voer wachtwoord in"
1223 "U kunt een persoonlijke sleutel beveiligen met een wachtwoord."
1224 "De wachtwoorden zijn niet gelijk."
1225 "Noot: De persoonlijke sleutel voor dit certificaat kon niet geopend worden."
1226 "Noot: De privé sleutel voor dit certificaat kan niet geëxporteerd worden."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty