Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Certificaat Exporteerhulp"
1201 "Export formaat"
1202 "Selecteer het formaat waarin de inhoud zal worden opgeslagen."
1203 "Exporteer bestandsnaam"
1204 "Geef de naam van het bestand waarin de inhoud zal worden opgeslagen."
1205 "Het gespecifeerde bestand bestaat reeds. Wilt u het vervangen?"
1206 "DER-geëncodeerde Binary X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-geëncodeerde X.509 (*.cer)"
1208 "Certificaat terugroeplijst (*.crl)"
1209 "Certificaat vertrouwenslijst (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7 berichten (*.p7b)"
1211 "Persoonlijke informatie uitwisseling (*.pfx)"
1212 "Microsoft seriële certificatenopslag (*.sst)"
1213 "Bestandsformaat"
1214 "Neem alle certificaten in het certificatiepad op"
1215 "Exporteer sleutels"