Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1072 "Het importeren is mislukt." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Alle>" "<All>"
1075 "<Geavanceerde doeleinden>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Verstrekt aan" "Issued To"
1077 "Uitgegeven door" "Issued By"
1078 "Verloop datum" "Expiration Date"
1079 "Naam alias" "Friendly Name"
1080 "<Alle>" "<All>"
1081 "<Geen>" "<None>"
1082 "U kunt niet langer berichten ontcijferen of ondertekenen met dit certificaat.\n
Weet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "U kunt niet langer berichten ontcijferen of ondertekenen met deze certificaten.\n
Weet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "U kunt niet langer berichten coderen of verifiëren met dit certificaat.\n
Weet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "U kunt niet langer berichten coderen of verifiëren met deze certificaten.\n
Weet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Certificaten uitgegeven door deze certificaten autoriteit zullen niet meer vertrouwd worden.\n
Weet u zeker dat u dit certificaat wilt verwijderen?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Certificaten uitgegeven door deze certificaten autoriteiten zullen niet meer vertrouwd worden.\n
Weet u zeker dat u deze certificaten wilt verwijderen?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"