Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Verstrekt aan: " "Issued to: "
1011 "Uitgegeven door: " "Issued by: "
1012 "Geldig vanaf " "Valid from "
1013 " tot " " to "
1014 "Dit certificaat heeft een foutieve handtekening." "This certificate has an invalid signature."
1015 "Dit certificaat is verlopen of is nog niet geldig." "This certificate has expired or is not yet valid."
1016 "De geldigheidsperiode van dit certificaat is groter dan die van zijn uitgever." "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
1017 "Dit certificaat was teruggeroepen door de uitgever." "This certificate was revoked by its issuer."
1018 "Dit certificaat is OK." "This certificate is OK."
1019 "Veld" "Field"
1020 "Waarde" "Value"
1021 "<Alle>" "<All>"
1022 "Alleen versie 1 velden" "Version 1 Fields Only"
1023 "Alleen extensies" "Extensions Only"