Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
992 empty empty
993 empty empty
994 empty empty
995 empty empty
996 empty empty
997 empty empty
998 empty empty
999 empty empty
1000 "Certificaat" "Certificate"
1001 "Certificaat informatie" "Certificate Information"
1002 "Dit certificaat heeft een foutieve handtekening. Het certificaat kan gewijzigd of gemanipuleerd zijn." "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been altered or corrupted."
1003 "Dit basis certificaat wordt niet vertrouwd. Om het te vertrouwen, voeg het toe aan het vertrouwde basiscertificaatarchief van uw systeem." "This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's trusted root certificate store."
1004 "Dit certificaat heeft geen vertrouwd basis certificaat." "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
1005 "De uitgever van dit certificaat kon niet gevonden worden." "This certificate's issuer could not be found."
1006 "De doeleinden voor dit certificaat konden niet geverifieerd worden." "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
1007 "Dit certificaat is bedoeld voor de volgende doeleinden:" "This certificate is intended for the following purposes:"