Dump of DIALOG #119

DIALOG #119
id Dutch (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 278, 157 DIALOG 0, 0, 278, 157
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Selecteer Certificaat" CAPTION "Select Certificate"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken", 3000, 130, 0x50020000, 7, 7, 264, 26, 0x0     CONTROL "Select a certificate you want to use", 3000, 130, 0x50020000, 7, 7, 264, 26, 0x0
    CONTROL "", 3001, "SysListView32", 0x50810005, 7, 40, 264, 89, 0x0     CONTROL "", 3001, "SysListView32", 0x50810005, 7, 40, 264, 89, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 91, 136, 51, 14, 0x0     CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 91, 136, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Annuleren", 2, 128, 0x50010000, 149, 136, 51, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50010000, 149, 136, 51, 14, 0x0
    CONTROL "&Bekijk certificaat", 3002, 128, 0x58010000, 207, 136, 65, 14, 0x0     CONTROL "&View Certificate", 3002, 128, 0x58010000, 207, 136, 65, 14, 0x0