Dump of DIALOG #116

DIALOG #116
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Selecteer het formaat dat u wilt gebruiken:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&DER-geëncodeerde X.509 (.cer)", 2901, 128, 0x50010009, 31, 18, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Ba&se64-geëncodeerde X.509 (.cer):", 2902, 128, 0x50010009, 31, 30, 280, 12, 0x0
    CONTROL "&Cryptographisch berichtsyntaxis standaard/PKCS #7 berichten (*.p7b)", 2903, 128, 0x50010009, 31, 42, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Neem &alle certificaten in het certificatiepad op indien mogelijk", 2905, 128, 0x58010003, 44, 57, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Persoonlijke informatie uitwisseling/PKCS #12 (*.pfx)", 2904, 128, 0x58010009, 31, 72, 280, 12, 0x0
    CONTROL "Nee&m alle certificaten in het certificatiepad op indien mogelijk", 2906, 128, 0x58010003, 44, 87, 280, 8, 0x0
    CONTROL "&Gebruikt sterke encryptie", 2907, 128, 0x58010003, 44, 102, 280, 8, 0x0
    CONTROL "Verwijder de persoonlijke s&leutel als de export succesvol is", 2908, 128, 0x58010003, 44, 117, 280, 8, 0x0