Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Certificaat Exporteerhulp"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Als u de persoonlijke sleutel wilt exporteren zult u later verzocht worden een wachtwoord in te geven om de sleutel te beveiligen.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Wilt u de persoonlijke sleutel exporteren?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&Ja, exporteer de persoonlijke sleutel", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "&Nee, exporteer de persoonlijke sleutel niet", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0