Dump of DIALOG #113

DIALOG #113
<< Hide compare with English (United States)
id Dutch (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Certificaat Exporteerhulp" CAPTION "Certificate Export Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Welkom bij de Certificaat exporteerhulp", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0     CONTROL "Welcome to the Certificate Export Wizard", 2900, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Deze wizard helpt u certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten van een certificaatkluis naar een bestand te exporteren.\n
\n
Een certificaat kan gebruikt worden om u of de computer waarmee u communiceert te identificeren. Het kan ook gebruikt worden voor authenticatie en om berichten te ondertekenen. Een certificaatkluis bevat een verzameling van certificaten, lijsten van herroepen certificaten en lijsten van vertrouwde certificaten.\n
\n
Klik Volgende om verder te gaan.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0
    CONTROL "This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a certificate store to a file.\n
\n
A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n
\n
To continue, click Next.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0