Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 248, 176
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Geavanceerde opties"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Certificaat doeleinde", 65535, 128, 0x50000007, 7, 7, 234, 141, 0x0
    CONTROL "Selecteer een of meerdere doelen om te tonen als Geavanceerde doeleinden wordt geselecteerd.", 65535, 130, 0x50020000, 14, 18, 220, 16, 0x0
    CONTROL "&Certificaat doeleinden:", 65535, 130, 0x50030000, 14, 41, 90, 12, 0x0
    CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 14, 51, 220, 90, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 132, 155, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Annuleren", 2, 128, 0x50010000, 190, 155, 51, 14, 0x0