Dump of DIALOG #109

DIALOG #109
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Certificaat importeerhulp"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine kan automatisch de certificatenopslag selecteren, of u kunt een locatie opgeven voor de certificaten.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 220, 25, 0x0
    CONTROL "&Automatisch certificatenopslag selecteren", 2703, 128, 0x50010009, 31, 28, 220, 12, 0x0
    CONTROL "&Plaats alle certificaten in de volgende opslag:", 2704, 128, 0x50010009, 31, 42, 220, 12, 0x0
    CONTROL "", 2705, 129, 0x50810800, 44, 61, 185, 14, 0x0
    CONTROL "Bladeren...", 2706, 128, 0x50010000, 236, 61, 60, 14, 0x0