Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
<< Hide compare with English (United States)
id Hungarian (Neutral) English (United States)
288 "A megadott eszköz most bezárul. Várjon néhány másodpercet és azután próbája újból." "The specified device is now being closed. Wait a few seconds, and then try again."
289 "A megadott alias már foglalt az alkalmazás által. Használjon egyedi aliast." "The specified alias is already being used in this application. Use a unique alias."
290 "A megadott paraméter érvénytelen ehhez a parancsnál." "The specified parameter is invalid for this command."
291 "Az eszköz driver már foglalt. Hogy megossza, használja a megosztható paramétert minden egyes 'open' parancsnál." "The device driver is already in use. To share it, use the 'shareable' parameter with each 'open' command."
292 "A megadott parancsnak szüksége van alias névre, fájlra, driverre, vagy eszköz névre. Kérem szolgáltassa." "The specified command requires an alias, file, driver, or device name. Please supply one."
293 "A megadott érték ehhez az időformátumhoz érvénytelen. Hivatkozva az MCI dokumentáció valós formátumok lapjára." "The specified value for the time format is invalid. Refer to the MCI documentation for valid formats."
294 "Egy lezáruló dupla idézőjel hiányzik a paraméter értéknél. Kérem pótolja." "A closing double-quotation mark is missing from the parameter value. Please supply one."
295 "Egy paraméter vagy érték kétszer van megadva. Csak egyszer szolgáltassa." "A parameter or value was specified twice. Only specify it once."
296 "A megadott fájlt nem lehet lejátszani az MCI eszközön. A fájl sérült lehet vagy nem megfelelő formátumú." "The specified file cannot be played on the specified MCI device. The file may be corrupt, or not in the correct format."
297 "Egy null paraméter bolkk került átadásra MCI-nek." "A null parameter block was passed to MCI."
298 "Nem lehet elmenteni, ha nincs fájlnév megadva. Kérem pótolja." "Cannot save an unnamed file. Supply a filename."
299 "Meg kell határozni egy alias nevet amikor a 'new' paramétert használja." "You must specify an alias when using the 'new' parameter."
300 "Nem használható a 'notify' flag automatikusan nyíló eszközöknél." "Cannot use the 'notify' flag with auto-opened devices."
301 "Nem használható a fájlnév a megadott eszközhöz." "Cannot use a filename with the specified device."
302 "Nem lehet végrehajtani a megadott parancsokat ilyen sorrendben. Javítsa ki a parancs sorrendet és próbálja újból." "Cannot carry out the commands in the order specified. Correct the command sequence, and then try again."
303 "Nem lehet végrehajtani a megadott parancsot egy automatikusan nyíló eszköznél. Várjon míg az eszköz lezárul és azurán próbálja újból." "Cannot carry out the specified command on an auto-opened device. Wait until the device is closed, and then try again."