Dump of STRINGTABLE #18 (strings 272..287)

STRINGTABLE #18 (strings 272..287)
id Hungarian (Neutral) English (United States)
272 "Az eszkör driver-el probléma van. Ellenőrizze az eszköz gyártójával egy új driver telepítését." "There is a problem with the device driver. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."
273 "A megadott parancsnak szükséges egy paraméter. Kérem biztsoítsa." "The specified command requires a parameter. Please supply one."
274 "Az MCI eszköz amit használ nem támogatja a megadott parancsot." "The MCI device you are using does not support the specified command."
275 "Nem található a megadott fáljl. Gyűződjön meg az útvonal és fáljnév valódiságáról." "Cannot find the specified file. Make sure the path and filename are correct."
276 "Az eszköz driver nincs kész." "The device driver is not ready."
277 "Probléma történt az MCI inicializálásakor. Próbálja meg újraindítani a Windows-t." "A problem occurred in initializing MCI. Try restarting Windows."
278 "Probléma történt az eszköz driver-rel. A driver bezáródott. A hibakód nem elérhető." "There is a problem with the device driver. The driver has closed. Cannot access error."
279 "Nem használhajta az 'all'-t eszköz névként a megadott parancs." "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
280 "Több, mint egy eszköznél történt hiba. Adja meg parancsonként és eszközönként elkülönítve, hogy meghatározza mely eszköz okozta a hibát." "Errors occurred in more than one device. Specify each command and device separately to determine which devices caused the error."
281 "Nem határozható meg az eszköztípus a fájlnév kiterjesztésből." "Cannot determine the device type from the given filename extension."
282 "A megadott paraméter határon kívül esik a megadott parancsnál." "The specified parameter is out of range for the specified command."
283 empty empty
284 "A megadott paramétereket nem lehet együtt használni." "The specified parameters cannot be used together."
285 empty empty
286 "Nem lehet elmenteni a megadott fájlt. Győződjön meg, hogy van elég szabad diszk hely vagy hogy még kapcsolódik a hálózathoz." "Cannot save the specified file. Make sure you have enough disk space or are still connected to the network."
287 "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly." "Cannot find the specified device. Make sure it is installed and that the device name is spelled correctly."