Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Hungarian (Neutral) English (United States)
256 empty empty
257 "Érvénytelen MCI eszköz ID. Használja a visszatérési ID-t, mikor megnyit egy MCI eszközt." "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
258 empty empty
259 "A driver nem ismerte fel a megadott parancs paramétert." "The driver cannot recognize the specified command parameter."
260 empty empty
261 "A driver nem ismerte fel a megadott parancsot." "The driver cannot recognize the specified command."
262 "Probléma van a lemezmeghajtó eszközzel. Gyűződjön meg, hogy jól működik vagy lépjen kapcsolatban az eszköz gyártójával." "There is a problem with your media device. Make sure it is working correctly or contact the device manufacturer."
263 "A megadott eszköz nincs nyitva vagy nem ismeri fel az MCI." "The specified device is not open or is not recognized by MCI."
264 "Nincs elég szabad memória a feladathoz. Lépjen ki egy vagy több alkalmazásból, hogy növelje a rendelkezésre álló memóriát és próbája meg újból." "Not enough memory available for this task. Quit one or more applications to increase available memory, and then try again."
265 "Az eszköznév már használja az alkalmazás alias névként. Használjon egyedi alias nevet." "The device name is already being used as an alias by this application. Use a unique alias."
266 "Van egy nem meghatározható hiba a megadott eszköz driver betöltődésekor." "There is an undetectable problem in loading the specified device driver."
267 "Nem volt parancs meghatározva." "No command was specified."
268 "A kimeneti karakterlánc túl hosszú, hogy igazodjon a visszatérési pufferhez. Növelje a pufferméretet." "The output string was too large to fit in the return buffer. Increase the size of the buffer."
269 "A megadott parancsnak szükséges egy karakterlánc paraméter. Kérem, szolgáltassa ezt." "The specified command requires a character-string parameter. Please provide one."
270 "A megadott egész szám érvénytelen ennél a parancsnál." "The specified integer is invalid for this command."
271 "Az eszköz driver valótlan visszatérési típust adott vissza. Ellenőrizze az eszköz gyártójával egy új driver telepítését." "The device driver returned an invalid return type. Check with the device manufacturer about obtaining a new driver."