Dump of STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)

STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
32848 "Sivuttamaton" "NP Pool"
32849 "Peruspri." "Base Pri"
32850 "Kahvat" "Handles"
32851 "Säikeet" "Threads"
32852 "GDI-objektit" "GDI Objects"
32853 "I/O – kirjoituksia" "I/O Writes"
32854 "I/O – kirjoitettuja tavuja" "I/O Write Bytes"
32855 "I/O – muita" "I/O Other"
32856 "I/O – muita tavuja" "I/O Other Bytes"
32857 "Tehtävienhallinnan varoitus" "Task Manager Warning"
32858 "VAROITUS: Tämän prosessin prioriteetin muuttaminen voi aiheuttaa\n
epätoivottuja vaikutuksia kuten järjestelmän epävakautta.\n
Oletko varma, että haluat muuttaa prioriteettia?"
"WARNING: Changing the priority class of this process may\n
cause undesired results including system instability. Are you\n
sure you want to change the priority class?"
32859 "Prioriteettia ei voitu muuttaa" "Unable to Change Priority"
32860 "VAROITUS: Prosessin sulkeminen voi aiheuttaa epätoivottuja\n
vaikutuksia kuten datan häviämistä ja järjestelmän epävakautta.\n
Prosessille ei anneta aikaa tallentaa tilaansa tai dataansa,\n
ennen kuin se suljetaan. Haluatko varmasti sulkea prosessin?"
"WARNING: Terminating a process can cause undesired\n
results including loss of data and system instability. The\n
process will not be given the chance to save its state or\n
data before it is terminated. Are you sure you want to\n
terminate the process?"
32861 "Prosessia ei voitu sulkea" "Unable to Terminate Process"
32862 "VAROITUS: Virheenkorjaus voi aiheuttaa tietojen menetyksen.\n
Haluatko varmasti liittää virheenkorjaimen?"
"WARNING: Debugging this process may result in loss of data.\n
Are you sure you wish to attach the debugger?"
32863 "Virheenkorjaus ei onnistu" "Unable to Debug Process"