Dump of STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)

STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
32800 "Kehottaa valittuja tehtäviä sulkeutumaan" "Tells the selected tasks to close"
32801 "Vaihtaa valitun tehtävän prosessiin" "Switches the focus to the process of the selected task"
32802 "Palauttaa Tehtävienhallinnan piilosta" "Restores the Task Manager from its hidden state"
32803 empty empty
32804 empty empty
32805 "Poistaa prosessin järjestelmästä" "Removes the process from the system"
32806 "Poistaa prosessin ja kaikki sen jälkeläiset järjestelmästä" "Removes this process and all descendants from the system"
32807 "Liittää virheenkorjaimen tähän prosessiin" "Attaches the debugger to this process"
32808 "Kontrolloi, millä suorittimilla prosessia voidaan ajaa" "Controls which processors the process will be allowed to run on"
32809 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan REAALIAIKAINEN" "Sets process to the REALTIME priority class"
32810 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan KORKEA" "Sets process to the HIGH priority class"
32811 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALIA KORKEAMPI" "Sets process to the ABOVE NORMAL priority class"
32812 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALI" "Sets process to the NORMAL priority class"
32813 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan NORMAALIA MATALAMPI" "Sets process to the BELOW NORMAL priority class"
32814 "Asettaa prosessin prioriteettiluokkaan MATALA" "Sets process to the LOW priority class"
32815 "Hallitsee virheenkorjauskanavia" "Controls Debug Channels"