Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "Ei päivity automaattisesti"
32785 "Rivittää ikkunat työpöydälle vaakasuoraan"
32786 "Rivittää ikkunat työpöydälle pystysuoraan"
32787 "Pienentää ikkunat"
32788 "Suurentaa ikkunat"
32789 "Asettaa ikkunat vinoihin tasoihin työpöydälle"
32790 "Tuo ikkunan eteen, muttei vaihda siihen"
32791 "Näyttää Tehtävienhallinnan ohjeiden otsikoita"
32792 "Näyttää ohjelman tiedot, versionumeron ja tekijänoikeustiedot"
32793 "Poistuu Tehtävienhallinnasta"
32794 "Näyttää 16-bittiset tehtävät vastaavan ntvdm.exen alla"
32795 "Valitse, mitkä sarakkeet ovat näkyvissä Prosessit-sivulla"
32796 "Näyttää ytimessä käytetyn ajan suorituskykykuvaajissa"
32797 "Yksi historiakuvaaja näyttää suorittimen kokonaiskäytön"
32798 "Jokaisella suorittimella on oma historiakuvaajansa"
32799 "Tuo tehtävän etualalle, vaihtaa kyseiseen tehtävään"