Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Tiedosto"
32771 "&Uusi tehtävä (Suorita...)"
0 SEPARATOR
32793 "&Sulje Tehtävienhallinta"
0 "&Valinnat"
32773 "&Aina päällimmäisenä"
32774 "P&ienennä käytössä"
32775 "Pii&lota, kun pienennetty"
32794 "&Näytä 16-bittiset tehtävät"
0 "&Näytä"
32776 "P&äivitä nyt"
0 "Päi&vitysnopeus"
32781 "&Korkea"
32782 "&Normaali"
32783 "&Matala"
32784 "&Pysäytetty"
0 SEPARATOR
32778 "&Suuret kuvakkeet"
32779 "&Pienet kuvakkeet"
32780 "&Tiedot"
32795 "&Valitse sarakkeet..."
0 "&Suoritinhistoria"
32797 "&Yksi kuvaaja, kaikki suorittimet"
32798 "Yksi kuvaaja &per suoritin"
32796 "&Näytä ytimessä käytetyt ajat"
0 "&Ikkunat"
32785 "Rivitä &vaakasuuntaan"
32786 "Rivitä p&ystysuuntaan"
32787 "P&ienennä"
32788 "S&uurenna"
32789 "&Aseta tasoihin"
32790 "Tuo &eteen"
0 "&Ohje"
32791 "&Sisällys"
32792 "&Tietoja Tehtävienhallinnasta"