Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
Compare with English (United States) >>
96 empty
97 empty
98 empty
99 empty
100 empty
101 "Käynnistä ohjelma tai avaa dokumentti ohjelmalla, jota yleensä käytetään\n
kyseiseen tiedostopäätteeseen.\n
Käyttö:\n
start [valitsimet] ohjelman_tiedostonimi [...]\n
start [valitsimet] dokumentin_tiedostonimi\n
\n
Valitsimet:\n
"otsikko" Asettaa lapsi-ikkunoiden otsikon.\n
/d hakemisto Käynnistä ohjelma määrätyssä hakemistossa.\n
/b Älä luo uutta konsolia ohjelmalle.\n
/i Käynnistä ohjelma tuoreilla ympäristömuuttujilla.\n
/min Käynnistä ohjelma pienennettynä.\n
/max Käynnistä ohjelma suurennettuna.\n
/low Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'matala'.\n
/normal Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaali'.\n
/high Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'korkea'.\n
/realtime Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'reaaliaikainen'.\n
/abovenormal Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaalia korkeampi'.\n
/belownormal Käynnistä ohjelma prioriteetilla 'normaalia matalampi'.\n
/node n Käynnistä ohjelma määrätyllä NUMA-solmulla.\n
/affinity peite Käynnistä ohjelma määrätyllä affiniteettipeitteellä.\n
/wait Odota, että ohjelma sulkeutuu, ja palauta sen paluuarvo.\n
/unix Käytä Unix-tiedostonimeä ja avaa tiedosto siten, kuin\n
Windows Explorer avaisi sen.\n
/exec Käynnistä exec-funktiolla (Winen sisäistä käyttöä varten).\n
/ProgIDOpen Avaa dokumentti määrätyllä progID:llä.\n
/? Näytä tämä ohje ja lopeta.\n"
102 empty
103 "Ohjelmaa ei voitu käynnistää, tai tiedostotyyppiin ei ole liitetty mitään ohjelmaa.\n
ShellExecuteEx epäonnistui"
104 "Unix-tiedostonimeä ei voitu kääntää DOS-tiedostonimeksi."
105 empty
106 empty
107 empty
108 empty
109 empty
110 empty
111 empty