Dump of STRINGTABLE #25 (strings 384..399)

STRINGTABLE #25 (strings 384..399)
id Finnish (Neutral) English (United States)
384 "Unicode (UTF-16)" "Unicode (UTF-16)"
385 "Unicode (UTF-16 big-endian)" "Unicode (UTF-16 big-endian)"
386 "Unicode (UTF-8)" "Unicode (UTF-8)"
387 "%1\n
Tässä tiedostossa on Unicode-merkkejä, jotka katoavat, jos\n
tallennat tiedostot enkoodauksella %2.\n
Jotta merkit säilyvät, valitse Peruuta ja sen jälkeen\n
jokin Unicode-vaihtoehdoista Enkoodaus-pudotusvalikosta.\n
Jatketaanko?"
"%1\n
This file contains Unicode characters which will be lost if\n
you save this file in the %2 encoding.\n
To keep these characters, click Cancel, and then select\n
one of the Unicode options in the Encoding drop down list.\n
Continue?"
388 empty empty
389 empty empty
390 empty empty
391 empty empty
392 empty empty
393 empty empty
394 empty empty
395 empty empty
396 empty empty
397 empty empty
398 empty empty
399 empty empty