Dump of STRINGTABLE #29 (strings 448..463)

STRINGTABLE #29 (strings 448..463)
Compare with English (United States) >>
448 "Nimettyä argumenttia ei löydy"
449 "Nimettyä argumenttia ei löydy"
450 "Väärä määrä argumentteja tai virhe ominaisuuden asettamisessa"
451 "Objekti ei ole kokoelma"
452 empty
453 "Määriteltyä DLL-funktiota ei löydy"
454 empty
455 empty
456 empty
457 empty
458 "Muuttuja käyttää automaatiotyyppiä, jota VBScript ei tue"
459 empty
460 empty
461 empty
462 "Etäpalvelinta ei ole tai se ei ole tavoitettavissa"
463 empty