Dump of STRINGTABLE #4062 (strings 64976..64991)

STRINGTABLE #4062 (strings 64976..64991)
id Finnish (Neutral) English (United States)
64976 "Läntisen Keski-Afrikan normaaliaika" "W. Central Africa Standard Time"
64977 "Läntisen Keski-Afrikan kesäaika" "W. Central Africa Daylight Time"
64978 "(UTC+01:00) West Central Africa" "(UTC+01:00) West Central Africa"
64979 empty empty
64980 empty empty
64981 empty empty
64982 empty empty
64983 empty empty
64984 empty empty
64985 empty empty
64986 empty empty
64987 empty empty
64988 empty empty
64989 empty empty
64990 empty empty
64991 empty empty