Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Odotettiin tunnistetta" "Expected identifier"
1011 "Odotettiin merkkiä '='" "Expected '='"
1012 empty empty
1013 empty empty
1014 "Virheellinen merkki" "Invalid character"
1015 "Päättymätön merkkijonovakio" "Unterminated string constant"
1016 empty empty
1017 empty empty
1018 "'return' funktion ulkopuolella" "'return' statement outside of function"
1019 "'break' ei voi esiintyä silmukan ulkopuolella" "Can't have 'break' outside of loop"
1020 "'continue' ei voi esiintyä silmukan ulkopuolella" "Can't have 'continue' outside of loop"
1021 empty empty
1022 empty empty
1023 empty empty