Dump of STRINGTABLE #318 (strings 5072..5087)

STRINGTABLE #318 (strings 5072..5087)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
5072 empty empty
5073 empty empty
5074 empty empty
5075 empty empty
5076 empty empty
5077 "Ominaisuutta '|' ei voi määritellä: objekti ei ole laajennettava" "Cannot define property '|': object is not extensible"
5078 "Ei-konfiguroitavaa ominaisuutta '|' ei voi määritellä uudestaan" "Cannot redefine non-configurable property '|'"
5079 "Kirjoitussuojattua ominaisuutta '|' ei voi muokata" "Cannot modify non-writable property '|'"
5080 empty empty
5081 empty empty
5082 empty empty
5083 empty empty
5084 empty empty
5085 empty empty
5086 empty empty
5087 empty empty