Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
Compare with English (United States) >>
5008 "Virheellinen sijoitus"
5009 "'|' on määrittelemätön"
5010 "Odotettiin totuusarvoa"
5011 empty
5012 "Ei voida poistaa '|':tä"
5013 "Odotettiin VBArray-objektia"
5014 "Odotettiin JScript-objektia"
5015 "Odotettiin Enumerator-objektia"
5016 "Odotettiin säännöllistä lauseketta"
5017 "Syntaksivirhe säännöllisessä lausekkeessa"
5018 empty
5019 empty
5020 empty
5021 empty
5022 "Poikkeusta ei otettu kiinni"
5023 empty