Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Kyllä"
1217 "Ei"
1218 "Vienti onnistui."
1219 "Vienti epäonnistui."
1220 "Vie yksityinen avain"
1221 "Varmenne sisältää yksityisen avaimen, jonka voi viedä yhdessä varmenteen kanssa."
1222 "Syötä salasana"
1223 "Voit suojata yksityisen avaimen salasanalla."
1224 "Salasanat eivät täsmää."
1225 "Huomio: Varmenteen yksityistä avainta ei voitu avata."
1226 "Huomio: Tämän varmenteen yksityistä avainta ei voi viedä."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty