Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1200 "Ohjattu varmenteen vienti" "Certificate Export Wizard"
1201 "Vientimuoto" "Export Format"
1202 "Valitse, missä muodossa sisältö tallennetaan." "Choose the format in which the content will be saved."
1203 "Tiedostonimi" "Export Filename"
1204 "Anna nimi tiedostolle, johon sisältö tallennetaan." "Specify the name of the file in which the content will be saved."
1205 "Tiedosto on jo olemassa. Haluatko korvata sen?" "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
1206 "DER-enkoodattu binäärimuotoinen X.509 (*.cer)" "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-enkoodattu X.509 (*.cer)" "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
1208 "Varmenteiden sulkulista (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1209 "Luotettujen varmenteiden lista (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7 -viestit (*.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
1211 "Personal Information Exchange (*.pfx)" "Personal Information Exchange (*.pfx)"
1212 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1213 "Tiedostomuoto" "File Format"
1214 "Sisällytä kaikki varmennepolun varmenteet" "Include all certificates in certificate path"
1215 "Vie avaimet" "Export keys"