Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Ohjattu varmenteen vienti"
1201 "Vientimuoto"
1202 "Valitse, missä muodossa sisältö tallennetaan."
1203 "Tiedostonimi"
1204 "Anna nimi tiedostolle, johon sisältö tallennetaan."
1205 "Tiedosto on jo olemassa. Haluatko korvata sen?"
1206 "DER-enkoodattu binäärimuotoinen X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-enkoodattu X.509 (*.cer)"
1208 "Varmenteiden sulkulista (*.crl)"
1209 "Luotettujen varmenteiden lista (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7 -viestit (*.p7b)"
1211 "Personal Information Exchange (*.pfx)"
1212 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1213 "Tiedostomuoto"
1214 "Sisällytä kaikki varmennepolun varmenteet"
1215 "Vie avaimet"