Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
<< Hide compare with English (United States)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1088 "Jos jatkat, tämän juurivarmentajan tai sen valtuuttamien muiden varmentajien myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa tämän luotetun juurivarmenteen?"
"Certificates issued by this root certification authority, or any certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
1089 "Jos jatkat, näiden juurivarmentajien tai niiden valtuuttamien muiden varmentajien myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa nämä luotetut juurivarmenteet?"
"Certificates issued by these root certification authorities, or any certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
1090 "Jos jatkat, tämän julkaisijan allekirjoittamiin ohjelmiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
"Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1091 "Jos jatkat, näiden julkaisijoiden allekirjoittamiin ohjelmiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
"Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1092 "Haluatko varmasti poistaa tämän varmenteen?" "Are you sure you want to remove this certificate?"
1093 "Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?" "Are you sure you want to remove these certificates?"
1094 "Varmenteet" "Certificates"
1095 "<Tyhjä>" "<None>"
1096 empty empty
1097 empty empty
1098 empty empty
1099 empty empty
1100 "Varmistaa etätietokoneen identiteetin" "Ensures the identity of a remote computer"
1101 "Todistaa oman identiteetin etätietokoneelle" "Proves your identity to a remote computer"
1102 "Varmistaa, että ohjelma tulee oikealta julkaisijalta\n
Suojaa ohjelmia muutoksilta julkaisun jälkeen"
"Ensures software came from software publisher\n
Protects software from alteration after publication"
1103 "Suojaa sähköpostiviestejä" "Protects e-mail messages"