Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Finnish (Neutral) English (United States)
1072 "Tuonti epäonnistui." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Kaikki>" "<All>"
1075 "<Edistyneet tarkoitukset>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Hakija" "Issued To"
1077 "Myöntäjä" "Issued By"
1078 "Vanhenemispäivämäärä" "Expiration Date"
1079 "Näyttönimi" "Friendly Name"
1080 "<Kaikki>" "<All>"
1081 "<Tyhjä>" "<None>"
1082 "Jos jatkat, et voi enää purkaa etkä allekirjoittaa viestejä tällä varmenteella.\n
Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "Jos jatkat, et voi enää purkaa etkä allekirjoittaa viestejä näillä varmenteilla.\n
Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "Jos poistat varmenteen, et voi enää salata sillä viestejä etkä vahvistaa sillä allekirjoitettujen viestien aitoutta.\n
Haluatko varmasti poistaa tämän varmenteen?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "Jos poistat varmenteita, et voi enää salata niillä viestejä etkä vahvistaa niillä allekirjoitettujen viestien aitoutta.\n
Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Jos jatkat, tämän varmentajan myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa varmenteen?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Jos jatkat, näiden varmentajien myöntämiin varmenteisiin ei enää luoteta.\n
Haluatko varmasti poistaa nämä varmenteet?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"