Dump of STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)

STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)
Compare with English (United States) >>
1056 "Valitse tiedosto."
1057 "Tiedoston muotoa ei tunnisteta. Valitse toinen tiedosto."
1058 "Ei voitu avata kohdetta "
1059 "Ohjelman päättelemä"
1060 "Valitse säilö"
1061 "Valittu varmennesäilö"
1062 "Ohjelman automaattisesti päättelemä"
1063 "Tiedosto"
1064 "Sisältö"
1065 "Varmenne"
1066 "Varmenteiden sulkulista"
1067 "Luotettujen varmenteiden lista"
1068 "CMS/PKCS #7 -viesti"
1069 "Personal Information Exchange"
1070 "Varmennesäilö"
1071 "Tuonti onnistui."